Кметовете с пакет неотложни законодателни промени, които ще представят пред 49-то Народно събрание

Като председател на Контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България кметът на Разград Денчо Бояджиев участва  заседание на УС на кметското сдружение, съобщиха от пресслужбата на местната управа.

На него бе разгледан и приет пакет от нормативни промени, които да бъдат представени пред депутатите от  49-то Народно събрание. Предложенията  са фокусирани върху разпоредби от ежедневната работа на общините.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация НСОРБ настоява да бъдат възстановени основни постановки на Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията и действащото законодателство, отреждащи централно място на общината като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Сдружението на общините предлага и промени в Закона за горите, свързани с механизмите за предоставянето на дърва за огрев за населението. Предложенията включват отпадане на изисквания, които представляват административна тежест за гражданите, да дават възможност за гъвкавост и междуобщинско сътрудничество при разпределяне на ресурсите от горския общински фонд.

Реклама:

В Закона за държавния служител и Кодекса на труда НСОРБ ще предложи промени, насочени към  справедливо заплащане на положения труд от страна на служители в общинските администрации при възлагане на спомагателни или контролни дейности при обявено извънредно положение или при обявена извънредна епидемична обстановка и при допълнително възложени дейности в изпълнение на проекти.

НСОРБ ще продължи да настоява за промени  в Закона за достъп до обществена информация, за да бъдат сведени до минимум или прекратени случаите на подаване на заявления за достъп до информация с фиктивни имена и адреси. Тази, наложила се през последните години практика, е свързана с необосновано разходване на ресурси на общинските администрации по процедиране на подобни заявления. За да не бъдат създавани препятствия пред добросъвестните заявители на обществена информация, НСОРБ предлага ЕГН да бъде въведен като елемент от идентификацията на заявителя.  Нецелесъобразно е първичните счетоводни документи да попадат в категорията на обществената информация, счита УС на НСОРБ.

/e-Razgrad/

Hits: 131

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.