Архив: Разград

Ценка Таракчиева, а не Любомир Цонев, ще бъде временно кмет на Разград

Зам.-кметът Ценка Таракчиева ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Община Разград, за срок седем дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания градоначалник. Това реши изненадващо днес на тържествената си сесия Общинския съвет, въпреки че в докладната записка за временен кмет бе предложен зам.-кметът Любомир Цонев. Общинският съветник от ГЕРБ Димитър Стефанов предложи промяната, като първо поиска Цонев да бъде заменен от Милена Цанева, но тъй като по закон това не е възможно, той депозира писмено името на Ценка Таракчиева, с мотива, че тя ще се справи много добре с функцията на кмет. Решението бе прието с 16 гласа „за”, 2 „против” и 11 въздържали се. Единодушно бяха одобрени и временни кметове на 8 кметства.
Не можа да събере достатъчно гласове докладната записка за удостояването на треньора по борба Али Салиев с наградата на името на Никола Икономов. Предложението за награждаване на Божидарка Радоева Почетния знак „За принос към местното самоуправление” бе оттеглено от вносителя.
Председателят на Общинския съвет Милена Цанева направи отчет за работата на местния парламент през мандата и връчи на всеки съветник поименен плакет.
/e-Razgrad/

Разделно и безвъзмездно ще събират опасни отпадъци от домакинствата в Разград

Разделно и безвъзмездно ще събират и съхраняват опасни отпадъци от домакинствата в Разград, става ясно от обявление на интернет страницата на местната администрация.
Община Разград, редом с общините Шумен, Левски, Созопол и Съединение, е избрана с предпроектно проучване по Българо-швейцарската програма за сътрудничество като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. По проекта ще бъдат създадени и мобилни събирателни пунктове в съседни на пилотните пет 17 общини. Предвижда се финансирането да бъде осигурено в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Кметът на общината има задължение да осигури площадка за безвъзмездно предаване на опасни битови отпадъци. След изграждането, центърът ще бъде предаден в собственост на община Разград и вписан в нейните активи.
В центъра за опасни отпадъци ще се приемат лакове, бои, разтворители, грундове, лепила, смоли, мастила, перилни и почистващи препарати, препарати за растителна защита, фотографски материали, антифриз и спирачни течности; лекарства с изтекъл срок на годност; живак и живачни термометри; ръкавици, маски, филтри, използвани при боядисване и почистване.
В пунктовете ще се приемат още и негодни за употреба батерии и акумулатори, старо електрическо и електронно оборудване: телевизори, монитори, телефони, принтери, факсове, радио- и фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и подобни; смазочни и моторни масла.
Приемането ще става по два начина: директно от гражданите, които ще донасят отпадъците в центъра и чрез мобилен събирателен пункт.
В общинския център в Разград ще работят четирима души: трима, обслужващи площадката /отговорник и двама специалисти, единият от които – химик/ и един шофьор.
/e-Razgrad/

Денят на българската община днес в Разград

Денят на българската община днес в Разград започва с отворени врати преди обед и завършва с тържествена сесия от 13,30 часа.
Малко по-рано разградчани ще почетат делото на първия разградски кмет Георги Попов. Церемонията e в 12.15 часа пред Етнографския музей, мястото на родния му дом. Пред паметната плоча там ще бъдат поднесени венци и цветя.
В тържествената сесия на общинския съвет са включени три докладни записки. Първата е удостояване с почетен знак за принос в местното самоуправление. Номинирана е Божидара Радоева, дългогодишен служител, старши специалист в кметството в село Благоево. За награда на името на Никола Икономов, по случай 1 ноември – Ден на народните будители, е номиниран Али Салиев – учител, треньор и ръководител на Клуба по борба в Разград. Третата докладна е свързана с избирането на временно изпълняващи длъжността кмет на община Разград и кметове на още осем населени места. За Разград е предложен Любомир Цонев.
/e-Razgrad/

Задигнаха GSM от забравена от ученичка раница

Мобилен телефон изчезнал от ученическа раница, оставена без надзор на пейка на улица „Марица” в Разград, съобщиха от пресцентъра на МВР в Разград. GSM-ът бил откраднат между 18.40 и 19.30 часа на 7 октомври от вещите на 9-годишно момче. За случилото се съобщила майката на детето на 9 октомври. Нанесените щети са за 300 лева. По случая е образувана проверка.
/e-Razgrad/

ГЕРБ: ВРЕМЕ Е ЗА ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ И ЗА РАЗГРАД!

Кандидатите за общински съветници и за кмет в община Разград с бюлетина №6 ще работят за постигането на няколко основни приоритета:

ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА РАЗГРАД чрез подобряване образователната инфраструктура, мерки за преодоляване на проблема с намаляващия брой ученици, създаване на условия за активна извънучилищна дейност.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДЕКВАТНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ще се работи за развитие на алтернативни на институционалните грижи за възрастни хора и за хора с увреждания, развитие на нови специализирани грижи за деца, изграждане на работещи партньорства с неправителствения сектор.
ПОВЕЧЕ И ПО-ДОСТЪПНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА РАЗГРАД – акцентът ще бъде поставен върху осигуряване на достъп до качествени здравни грижи, подкрепа за индивидуалните лекарски практики, осигуряване на допълваща и последваща извънболнична медицинска грижа чрез създаване на общински хоспис и рехабилитационен център.
ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА в общината чрез създаване на условия за развитието й като динамичен процес, създаване на Общинска програма за култура със собствен бюджет, подобряване на материалната база в сферата на културата чрез реконструкция и модернизация на общинските културни и образователни институти, поставяне на приоритет върху образователните дейности в сферата на културата за деца и младежи.
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА, което ще бъде постигнато чрез възстановяване и обновяване на спортните площадки и създаване на нови в кварталите на града и в училищата, осигуряване на устойчиви инвестиции в инициативи за масов спорт, насочени към всички граждани на общината; изграждане на закрит плувен басейн на територията на Разград; довършване строителството и оборудването на спортна зала „Абритус“, разработване на годишна програма за събития, провеждани в нея.
СИЛЕН АКЦЕНТ ВЪРХУ ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЩИНАТА – превръщане на старата градска част в архитектурен комплекс, затворен за автомобили, създаване на спортни площадки със свободен достъп в кварталите на Разград, обезопасяване на основни точки в града – възлови кръстовища, пространства пред училища и детски градини, входно-изходни зони, подобряване на осветлението в централна градска част, в парка, както и в отделните квартали, активна грижа за кварталите на Разград – подобряване на междублоковите пространства, вътрешна улична мрежа, създаване на нови зелени площи.
УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ В ЕКОЛОГИЯТА, ВиК СЕКТОРА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ, което ще бъде възможно чрез приемане на дългосрочна програма за поетапно озеленяване на всички квартали на града; изграждане на еко парк с подходяща за биоразнообразието на Разград растителност с цел намаляване на замърсяването на въздуха, оптимизиране на системата за управление на отпадъци, довършване дейността по изграждането и канализацията на общината, нова пречиствателна станция – преформулиране.
ТРАЙНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛАТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД – ще бъде разработена Общинска програма за балансирано развитие на населените места на община Разград с определен годишен бюджет, създаване на възможности за кандидатстване на населените места за средства, осигурени по Оперативните програми и други европейски източници.
ДОСТОЙНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА – Разширяване на структурата на туристическия продукт чрез развитие на нови видове туризъм; Използване богатството на читалищните традиции за развитие на селски и екологичен туризъм и като двигател за развитие на населените места.
ГАРАНТИРАНЕ ПРОЗРАЧНОТО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА – активизиране усвояването на европейски средства по всички, достъпни за общината Оперативни програми;, Изграждане на пълноценни електронни услуги, връзка с електронното правителство (чрез ОП „Добро управление“); оптимизиране структурата и философията на общинския бюджет; осигуряване повече прозрачност при провеждането на обществените поръчки в общината и общинските структури; Разработване на „карта на общинските предприятия“ и на нейна база на Програма за преструктуриране и оптимизиране на дейността им.

ГОТОВИ СМЕ ДА РАБОТИМ ЗА ТОВА В СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ!
ЗАЩОТО Е ВРЕМЕ ЗА ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ И В РАЗГРАД!!!

Пълният текст на Програмата може да намерите на фейсбук страницата на ПП ГЕРБ.
Пресцентър на ПП ГЕРБ
Местни избори 2015

Денчо БОЯДЖИЕВ: Тръгвам с опит и мъдрост, а подкрепата на младите хора е щастлив кадем за мен

В Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ откри през седмицата предизборната си кампания независимият кандидат за кмет Денчо Бояджиев. Мястото на церемонията не бе избрано случайно – галерията бе първият обновен обект в Разград по време на настоящия му мандат.
15 души са в Инициативния комитет, издигнали кандидата за кмет с №18 Денчо Бояджиев.
В състава му са: д-р Радка Стоянова, председателят на ОбС Милена Цанева, филологът и преводач Стефка Димова, председателят на читалище „Развитие“ Дияна Славова, инж. дизайнерът Надежда Димитрова, историкът Таня Тодорова, юристът Наталия Денева, директорът на Капанския ансамбъл и почетен гражданин на Разград Румян Занев, директорът на музея Иван Иванов, инж. Анко Аврамов и представителите на бизнеса инж. Стефан Томов, инж. Васил Веселинов, инж. Валентин Стоев и инж. Евгений Ганев. На церемонията всички те бяха представени от председателя на инициативния комитет – юристът в общинската администрация Добрин Добрев.IMG_5924
В словото си Денчо Бояджиев бе кратък. Обяви, че влиза в надпреварата за четвърти кметски мандат след като много сериозно е обмислил решението. Нарече го хладнокръвно, прагматично и неизбежно, защото става дума за родния му град и хората в общината. „Аз тръгвам с опита и мъдростта си“, каза Бояджиев и обясни, че за пореден път е избрал формулата „независим кандидат“, воден от убеждението на гражданин и юрист, „че хората в една община имат различни политически убеждения, че кметът трябва да бъде равно отдалечен от всички политически сили и да не изпълнява политически поръчки, за да не изпада в зависимост.“
Бояджиев благодари на подкрепилите кандидатурата му партия и организации, на членовете на Инициативния комитет и персонално на младите хора в него: „Добчо, Таня, Надя, Наталия, Евгений са много специални в моя екип. Развълнуван съм, че точно такива умни, усмихнати и красиви млади хора оценяват досегашните ни усилия. Приемам с признателност тяхната подкрепа. Както казват старите хора, за мен тя е щастлив кадем и през следващите години ще разчитам на техните свежи идеи и младежка енергия“.
Денчо Бояджиев е стегнал управленската си програма за следващите четири години в десет пункта, изброени в предизборните му брошури. Сред тях са тоталното преустройство на жк „Орел“ и цялостен ремонт на всички улици в Разград, изграждане на Исторически парк до Абритус, изграждане на Музеен и конгресен център в недовършената бивша сграда на МВР, ремонт на голямата джамия и превръщането й в център на ислямската култура и изкуства. „Като прагматик вече съм направил предварителните разчети за финансовите възможности и източниците“, увери присъстващите в залата независимият кандидат.IMG_5908Тостът с чаша бяло вино бе за това, че: „Разград сме всички ние! За Разград и неговото вековно минало и духовност, които трябва да бъдат съхранени, за да се не превърнат децата ни в безродници, а да имат самочувствие и да се гордеят със своите корени, за всички хора в този край, които ежедневно с труда и интелекта си го променят, развиват и надграждат, за децата и внуците ни, които след нас ще продължат нишката на времето“.
Бояджиев получи китка здравец и бе поздравен с една от любимите му песни „Излел е Дельо хайдутин“, изпълнена от солистката на Капанския ансамбъл Силвия Симеонова.
След което имаше още една изненада. Общинската организация на БСП го дари с права лопата с червена панделка и №18. „Търсехме символ и понеже е най-лесно да се режат ленти, а и това е приоритет на премиера, избрахме лопата, с която през следващите 4 години за правите много първи копки на обекти от успешно защитени проекти в община Разград, защото Вие сте човек, който съгражда“, мотивира избора председателят на организацията Елка Неделчева. Независимият кандидат прие широко усмихнат предизвикателството и обяви, че и лентички ще реже след свършената работа.

* * * * *

След откриването на кампанията си, независимият кандидат за кмет на Община Разград Денчо Бояджиев проведе редица срещи с жителите на града и населените места в общината.
Една от срещите се проведе днес в жк „Орел”. orelПрисъстващите изразиха мнението си, че града се променя и развива, и задоволство от факта, че реконструкцията на инфраструктурата в целия квартал е поставена като приоритет номер едно в програмата на господин Бояджиев. Към него те отправиха редица конкретни предложения, които считат, че трябва да бъдат реализирани през следващия мандат.

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Денчо Бояджиев за кмет на Община Разград
Местни избори 2015

Офроуд адреналин на „Разград 4х4 Екстрийм“

Трийсетина екипажа в три класа се пуснаха по подготвените специално за офроуд състезанието „Разград 4х4 Екстрийм“ изключително сложни трасета до бившия военен лагер край Благоево. Традиционната и обичана от смелчаците надпревара край Разград бе седми, последен кръг от Траялния шампионат на България. Организатор по традиция бе клуб „Офроуд Мания“ – Разград с председател Христо Панов.IMG_6039Многобройната публика по поляните, склоновете и деретата край наистина уникалните трасета с изкуствени и естествени препятствия затаяваше дъх пред наглед невъзможни маневри и преодоляване на ровове, гуми, реки, огромни тръби и какво ли още не и изпадаше в луд възторг когато се окажеше, че невъзможни неща няма. IMG_5999Или пък бурно аплодираше конкретен екипаж, след като той продължеше по трасето след „салто мортале“. Общо взето, класирането
след надпреварата е важно само за участниците, но адреналинът, адреналинът бе за всички.
/e-Razgrad/

До довечера приемат заявления за гласуване по настоящ адрес

Днес изтича крайният срок, в който желаещите да гласуват на местните избори по настоящия си адрес, могат да заявят желанието си за това.
В община Разград служителите ще приемат заявления до 17 часа. Влизането в сградата е осигурено през входа срещу паспортната служба.
Необходимо е обаче регистрацията по настоящ адрес да е направена до 24 април, заради изискването за 6-месечната уседналост на местния вот.
Заявлението се подава лично до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Може да бъде сторено и по интернет на страница на съответната община по настоящ адрес на избирателя.
Желаещите да гласуват на референдума по настоящия си адрес също трябва да подадат заявление в общината. За тях обаче няма изискване за уседналост.
/e-Razgrad/

Работници в шивашката промишленост – най-търсени в Лудогорието

Почти половината от обявените към края на тази седмица свободни работни места в бюрата по труда в Лудогорието са за работници в шивашката промишленост – кроячи, шивачи, гладачи и спомагателни дейности в тези предприятия. Има свободни позиции за посредници в бизнес услуги, неквалифицирани работници, стругари и монтьори, както и за работници в складове и сервитьори.
Търсят се медицински сестри и помощник-директор на училище.
Любопитно е, че в бюрото по труда в Исперих, което покрива общините Исперих и Самуил, тази седмица няма обявени свободни позиции.
/e-Razgrad/

Цветан Цветанов: Подкрепете Валентин Василев с номер 6 – за бъдещето на децата на Разград и за видими резултати в областта

“Не видях видими резултати в област Разград, но видях желание за промяна и съм убеден, че с общи усилия ще се поздравим с убедителната победа на всички кандидати на ГЕРБ тук. Валентин Василев натрупа сериозен опит – той познава местните проблеми, законодателната власт и има добра комуникация с министрите от правителството на Бойко Борисов. Гласувайте му доверие с номер 6 в бюлетината – за бъдещето на децата на Разград и за видими резултати в областта.” Това заяви председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов по време на предизборния концерт в подкрепа на д-р Валентин Василев и кандидатите на ГЕРБ в Разградска област.IMG_5963Той подчерта, че ГЕРБ трябва да спечели, за да бъдат общините в Лудогорието достъпни за бизнеса и в услуга на обществото. „Важно е да спечелим областния център и общините тук, защото искаме те да се възползват от европейските програми, а централната власт да подпомогне изграждането на качествен административен капацитет, изпращайки експерти. Тези, които спечелят изборите, ще бъдат натоварени с много отговорности. Ние ще изпълним отговорностите си към вас“, обясни зам.-председателят на ГЕРБ.
„Разград и общините тук се нуждаят от стабилност и просперитет. Убеден съм, че екипът, който ще изгради Вальо в Разград ще бъде най-добрият. Победата на ГЕРБ ще бъде и гаранция за стабилността на правителството на Бойко Борисов“, каза още Цветанов.gallery-14610-55860
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Разград д-р Валентин Василев припомни, че ГЕРБ е била на първо място в община Разград на последните парламентарни избори и призова съгражданите си отново да подкрепят него и партията. „Крайно време е да поемем управлението на Разград в наши ръце. Да си вземем Разград от тези десет фамилии, които в момента отново водят преговори в местността Пчелина.
Бях общински съветник и областен управител тук, както и два мандата депутат от Разград и познавам проблемите на общината. Убеден съм, че с моя екип, с който ще управляваме Разград, ще можем да предложим решение на проблемите ви. Увереността ми идва от подкрепата, която срещам от ПП ГЕРБ и от ежедневните ми срещи с Вас. За да можем да постигнем видими резултати в Разград, ви призовавам да ни подкрепите с номер 6 в бюлетината. Да си вземем Разград!“, заяви Василев.

Пресцентър на ПП ГЕРБ
Местни избори 2015

1 396 397 398 399 400 479