Архив: Разград

Делегация от Разград участва в празника на побратимения Слобозия

Официална делегация от Община Разград: Виолета Антонова – главен експерт „Култура” и общинските съветници инж. Стефан Стефанов и Фатме Селим, гостува в побратимения град Слобозия, Румъния, виж още …

В края на май стартира проектът за облагородяването на зелените площи в жк „Орел“

Проект: „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“

АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C02

Бенефициент: Община Разград

На 30.05.2018 година от 10:30 часа в зала 102, находяща се в административната сграда на Община Разград с адрес: гр.Разград, бул. „Бели лом“ 37 А, ще се проведе стартова пресконференция по проекта.

Проектът е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Разград и включва два основни обекта на интервенция: Парк в кв. 615 на ж.к. „Орел“ град Разград и Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в кв. „Орел“, квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, град Разград.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този материал е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.023-0001-C02 „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

/Платена публикация/

Автобуси сменят влаковете по линията Русе – Варна

Поради ремонт на железният път на 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 и 31 май и 1 юни в участъка Русе-Сеново се отменят влаковете Русе-Шумен и Каспичан-Русе. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси по следното разписание: виж още …

Танцьорите от варненския клуб „Фолклорна палитра“ се закичиха с „Капанска китка“

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и народният представител Десислава Атанасова бяха официални гости на Девети национален фолклорен фестивал „Капанска китка“, който се проведе под патронажа на градоначалника, съобщиха от пресцентъра на местната админстрация. виж още …

Класическа китара, археология и изложби в Нощта на музеите в Разград

Музикалната“ градина на къщата музей „Димитър Ненов” домакинства на поредната Нощ на класическата китара. Концертът бе с участието на Славчо Николов – един от „Златните китаристи“ на България, член на „Квартет Сезони“: той и Йоана Димитрова – мандолина, Евдокия Бобоцова – мандолина, Николай Петров – мандола. виж още …

Днес 62-ма активни българи заместват 100 пенсионери, били са 124

Основната причина за настоящите демографски процеси у нас е емиграцията на младите български граждани, обяви днес на работна среща-дискусия за демографските и социалните проблеми в област Разград д-р Георги Бърдаров виж още …

Поканиха абитуриенти от Селскостопанската гимназия да учат в Русенския университет без приемен изпит

Седем дванадесетокласници от ПГССХВТ „Ангел Кънчев” в Разград взеха участие в организираното от Русенския университет „Ангел Кънчев” състезание „Знания в земеделието”, съобщиха от ръководството на училището. виж още …

1 2 3 456