Обяви

Набираме желаещи домакинства за поставяне на детектори за измерване на радон.

Във връзка с изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население през 2017 г. за региона са определени 30 броя детектори, разпределени както следва: община Разград – 10 броя; община Исперих – 5 броя; община Кубрат – 5 броя; община Лозница – 4 броя; община Цар Калоян – 3 броя; община Самуил – 3

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени телове, телове от припои, заваръчни електроди, тръби, медни и алуминиеви проводници, нишки от сребро, злато, платина, месинг, волфрам, молибден и др.-осигурен ремонт на дюзите.

КЕРАМИЧНИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/

Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството на кабели и проводници, за бобинажни машини и др.

Продавам кислородна бутилка с прилежащите аксесоари / ползвана е 2 месеца/.

Стартира проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“

BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд   В община Лозница се реализира проект BG05M9OP001-1.002-0114 „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“ по схема Активни на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се изпълнява от Общината в партньорство с ЦПО към „Бейском“ ООД и СНЦ „Зорница“. Стойността му е 213

В Сейдол децата заедно творят чудеса

В Основно училище „Виделина” – с. Сейдол, община Лозница, продължава реализирането на проект: „Заедно можем да творим чудеса” към ЦОИДУЕМ съгласно Дог. № БС 33.14-2-021/30.09.2015 г. Този проект дава възможност за развитие и изява на талантите и способностите на нашите ученици в различни сфери на дейност, като ангажира свободното им време с дейности, които са желани от тях и са

Приемат предложения за номинации за носител на наградата „Академик Анание Явашов”

Музейният съвет при Регионален исторически музей – Разград в съответствие с чл. 19, ал. 5 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград – обявява приемането на номинации за носител на деветото издание на наградата на името на Академик Анание Явашов. Предложенията ще се приемат в канцеларията на Регионален исторически музей – Разград, бул. „Априлско

МЕДИКО–ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ХАРВЕЙ”

предлага промоционални пакети от изследвания на репродуктивното здраве през целия месец март с 40 % отстъпка За нея: 1.FSH, LH, ESTRADIOL – промоционална цена – 22,00 лв /редовна цена – 36,00 лв/ 2. PROGESTERON, FSH, LH – промоционална цена – 22,00 лв /редовна цена – 36,00 лв/ 3. FSH, LH, ESTRADIOL , PROGESTERON,PROLACTIN – промоционална цена – 36,00 лв /редовна

1 2 3 4 5