Архив: Лудогорието

Изграждат 14 информационни терминала в Исперих

ОбС в Исперих разгледа писмо от Сдружение „Толерантност“ за подготовката на проект за изграждане на информационни терминали, по който неправителствената организация е водещ партньор. Очаква се мярката по Програмата за развитие на селските райони да бъде отворена през м.септември 2015 г., а изграждането на терминалите да стартира през октомври. Продължителността на проекта ще е от една до две години. Препоръчително е терминалите да се изграждат в закрити помещения – поликлиники, кметства, читалища (места, в които има непрекъснат поток от граждани).
От Сдружението уточняват, че информацията, която ще бъде предоставяна чрез терминалите, ще е в различни направления: имунизационен календар за бебета и малки деца; ДКЦ-та, специализирани болници, аптеки, работещи със Здравната каса; детски градини и ясли; информация по Кодекса на труда; връзки с Бюра по труда, връзки с Районната инспекция по труда; информация, свързана с НОИ…
Информацията ще бъде общодостъпна за гражданите, както в текстови вид, така и озвучена.
С писмо Община Исперих вече е изразила принципно съгласие за включване в предложения проект, като бяха посочени и конкретни подходящи места за разполагане на 14-те информационни терминала: два – за двете сгради на общинска администрация и по едно устройство за сградата на Бюрото по труда, НОИ и Районен съд, МБАЛ; Център за отдих, свободно време и социални услуги (в момента се изгражда и до края на септември 2015 г. ще бъде готов); сградата на „Социално подпомагане“ в града; Посетителски център в ИАР „Сборяново“; гимназия „Васил Левски“; гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“; кметство – с.Подайва; кметство -с.Тодорово; кметство – с.Вазово и кметство с.Йонково.
/e-Razgrad/
Драгомир БОГОМИЛОВ

ОбС – Исперих: Поне 30% от продажби и наеми ще остават в съответното кметство

На последното си заседание Общинският съвет в Исперих допълни Наредбата за „Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих“.
Новите моменти са, че Общинският съвет ще определя кои от имотите на територията на общината, извън тези, за които подобно определение е невъзможно според Закона за общинската собственост, ще се предоставят за управление на съответните кметове на райони и на кметства. Което означава, че при продажба или отдаване под наем на имотите /основно ниви и в много редки случаи – сгради/, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от сделките, ще се превеждат по сметка на района или на кметството по местонахождението на съответния имот и ще се използват за изпълнение на дейности от местно значение.
Друга промяна дефинира, че кметовете на райони и кметовете на кметства или определени от тях служители от съответната администрация, се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на района или на кметството, се извършва от кмета на общината.
/e-Razgrad/
Драгомир БОГОМИЛОВ

В Завет и Кубрат питат гражданите как да опазят околната среда в следващите пет години

Община Завет прави проучване сред гражданите и бизнеса за разработваната от Общинската програма за управление на отпадъците и програмата за опазване на околната среда за периода 2015-2020, обяви на сайта си местната администрация.
Целта на анкетата е да се информират хората и за двете програми, да се вземат предвид и отразят изразените от тяхна страна мнения и препоръки.
В допитването се участва с анонимна анкетна карта, публикувана също на сайта на общината и в Центъра за информация и услуги на гражданите. Картата дава възможност да бъдат изброени най-належащите проблеми, свързани с управлението на отпадъците и околната среда, които трябва да бъдат разрешени до 2020 г.
Има въпроси дали хората са доволни от сметосъбирането и сметоизвозването, от поддържката и почистването на улиците, площадите, алеите, парковете…
В картата има и въпрос дали е поносим размерът на плащаната такса битови отпадъци и дали може да е по-висока, за да стане услугата по-добра.
Общината събира и мнения дали трябва да се наложат много по-строги на тези, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места или са автори други нарушения, свързани с опазване на околната среда.
Анкетите трябва да бъдат подадени до 10 август или в сградата на община Завет, или на електронния адрес на местната администрация.IMG_3869 (2)И Община Кубрат разработва програми за опазване на околната среда и за управление на отпадъците за периода 2015-2020 година. Затова местната администрация приканва заинтересованите страни, хората и бизнеса да участват с предложения за тях с мотива, че дискусията още в началото е изключително важна както за онагледяване на реалното обстановка, така и за оценка на мерките, които вече се прилагат. Мненията и предложенията ще бъдат и гаранция, че разработените програми ще бъдат уместни, полезни и постижими, пише още в сайта на общината.
Там е и анкетната карта за проучване на състоянието на околната среда, визията, целите и приоритетите в развитието на община Кубрат в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъците до 2020 година.
Попълнените карти, мнения и предложения се приемат в информационния център на общината, могат да се изпратят с писма, по факс или на електронната поща на местната администрация.
/e-Razgrad/

Исперихски ученици на практика в Италия

Приключи петият успешно реализиран проект „Италианският опит в агротуризма” за практика на учениците в реална работна среда.
Двадесет ученика от специалностите „Земеделско стопанство”, „Селски туризъм” и „Механизация на селското стопанство” на Професионалната гимназия „Хан Аспарух” в Исперих бяха за три седмици на практика в град Сполето в Италия, придружени от двамата преподаватели Вася Янкова /координатор на проекта/ и Георги Георгиев.IMG_20150618_133053[1]
Практиката се проведе в биологичната ферма на Патрис Никлас, където учениците научиха как да започнат собствен бизнес в биологичното земеделие и в агротуризма, как да управляват финансите на фермата си и как да рекламират дейността си. За да добият по-пълна представа за биоземеделието, посетиха и други биоферми. По този начин те сравниха начина на работа и етапите на развитие в отделните стопанства.
Във фермата на Патрис Никлас учениците научиха как да отглеждат селскостопански животни по биологичен начин, как да приготвят ръчен хляб, пица и лазаня, участваха в почистването и меленето на житото, правеха заграждения с електропастир за кравите, овцете и конете в стопанството, прибираха изрязаните клони от маслиновите насаждения, почистваха и подготвяха стаи за туристите и др.
По време на престоя си в Италия учениците използваха английски език, но научиха и някои основни думи и изрази на италиански.
В почивните дни българската група посети градовете градовете Асизи, Терни и Рим. За доброто си представяне партньорите организираха отдих на Адриатическо море и на езерото Тразимено. Водопадът Марморе впечатли учениците с красотата си, девствената природа и живописните гледки.IMG_20150628_123710[1]Практиката приключи с връчването на Сертификати Europass, издадени съвместно от партньорите по проекта ПГ по СС „Хан Аспарух” – Исперих и Биологична ферма „Патрис“.
С реализирането на поредния европейски проект нашето училище се нарежда на челно място сред средните училища в област Разград, работещи по програма „Еразъм+“. Тукашните възпитаници учат, за да се реализират успешно в професионално отношение и работят по време на учебните практики, за да бъдат отлични професионалисти в своята област.

Координатор на проекта: Вася ЯНКОВА
/e-Razgrad/

„Мис Китанчево 1970“ бе гост в мобилната приемна на депутата Гюнай Хюсмен

„Мис Китанчево 1970“ бе първият посетител в мобилната приемна на народния представител Гюнай Хюсмен в петък вечер. Няма шега, преди 45 години баба Сюлбие Али беше най-красивата жена в селото, вкупом заклатиха глави мъжете по пейките в беседката пред един от кварталните магазини в селото, когато някой от тях се сети за прелюбопитния факт. А 71-годишната вече жена се изчерви от милия спомен и за момент прекъсна скороговорката, с която се оплакваше от безхаберието на сегашния кмет и хората край него в Китанчево.IMG_4753
И тя, и другите, които останаха да се видят по-отблизо с Гюнай Хюсмен веднага след като той раздаде близо тон минерална вода на хората на площада, притеснен от факта, че някой нарочно „мъти водата“ и държи хората в Китанчено на воден режим в жегата, започваха разказа си за неуютния живот в селото с разбитите улици, сравними само с лунен пейзаж. Помнете ми думата, 2016-та ще е годината на асфалтирането на община Исперих, врече се независимият депутат. И обеща песронално на човек от улицата, на която бяха заедно, ако тя не бъде ремонтирана догодина, през 2017 г. той лично да асфалтира 200-та метра с четири метра широка лента асфалт.
Хубавите неща ще започнат да се случват още след изборите. И мен ме е срам от дупките, те не само трошат колите ни, но гонят и инвеститорите, и туристите , че и децата ни от тук. Затова наесен в парламента ще настоявам за промяна в механизма за разпределянето на местните дънъци. Защо с нашите пари ще се правят пътища в други краища приоритетно? Не казвам, че там не бива да има хубави пътища, но така нашият ред може и да не дойде. Нашите пари трябва да остават тук, каза Гюнай Хюсмен.
Преди да се отправи към шарения бус, превърнат в подвижна депутатска приемна, Хюсмен се похвали, че от избора на Мая Манолова на омбудсман спечелили двама души: тя и той. Тя, че се измъква от парламента и отива на ново място, а той – че спечелил два баса –колегите му Велизар Енчев и Петър Петров не повярвали, че Манолова няма да има проблеми с гласуването. Сбъркал само с два гласа –  преброил ги 127, те излезли 129, с усмивка разказа случката депутатът.
/e-Razgrad/

Конни надбягвания за Празника на Завет

По повод селищния празник на Завет край града се проведоха конни надбягвания – кушии.DSC_9639

Участваха над 50 чистокръвни кобили английска порода в 7 дистанции – от 800 до 3200 метра.

/e-Razgrad/

Над 100 елитни български барака дефилираха край Лудогорци

Над 100 елитни кучета, порода Български барак, дефилираха със стопаните вчера край исперихското село Лудогорци на Втората поредна киноложка изложба за кучета за лов на едър дивеч. Организатори на събитието бяха Български обединен киноложки съюз и клуб „Български барак”.DSC_9270

Достъп до състезанието имаше всеки: ловец, човек с такова куче или просто фен на породата. Организаторите предварително обявиха и че не е задължително участникът да е член на клуба или кучето да е клубно.
Стопаните и кучетатат дефилираха със своите любимци пред останалите и тричленното жури. Награди имаше за победителите в няколко категории: от бебета 3-6 месеца, до ветераните над 7 години.
/e-Razgrad/

Дефиле с песни танци на народите за Празника на Завет

С пъстро, шумно и красиво дефиле на състави от Босна, Словакия, Италия и домакините от Танцов ансамбъл „Завет“ снощи официално бяха открити Празникът на Завет и X юбилеен Международен фестивал в града.DSC_9119

Днес в празничната програма са конните надбягвания – кръг от националния шампионат. А в ранния в ранния следобед са финалите на турнирите по волейбол и футбол на малки вратички.
Концертът на стадиона довечера е в 19.30 часа първо с изпълнения на групата за стари градски песни към читалище „Саморазвитие“. Веднага след това е концертът на фолклорните състави и закриването на фестивала.
Последна на сцената ще бъде фолкдивата Емилия.
/e-Razgrad/

Гюнай Хюсмен занесе тон минерална вода на пресъхнало село

Народният представител Гюнай Хюсмен пристигна с цял бус минерална вода късно снощи в исперихското село Китанчево и я раздаде на хората на площада.
Пристигам много разтревожен направо от парламента, след като научих от публикации в медиите, че сте организирали бунт заради безводието в селото, каза Хюсмен. Разтревожен съм по две причини – научих за подготвения протест два дни преди него и се намесих – стана ясно, че някой е направил съботаж като е позатворил крана от магистралния вопровод на разклонението му към Китанчево.IMG_4743 Нали точно два дни преди протеста водата потече редовно от чешмите тук, попита риторично народният представител, след като обясни, че за установяване на конкретната причина за спирането на водата това лято, са му помогнали управителят на ВиК-дружеството в Исперих Айдън Мехмед и бившият кмет на селото Ридван Исмаил.
Второто ми притеснение е заради самия протест, продължи Хюсмен. Няма нищо вярно в това, че управителят на водното дружество е там заради мен. Обратно, аз имах друго предложение. А Айдън Мехмед е може би единственият началник на ВиК в държавата, издигнал се до директор от обикновен водомайстор и назначен на поста лично от министъра на регионалното развитие. Притеснен съм, че с плакати и скандирания сте искали оставка на човек, който няма пръст в безводието на селото и от коментарите и квалификациите по негов адрес на много груба етническа основа.IMG_4744 От къде взехте изпипаните плакати, изработени от винил, със снимки на напукана от суша земя, попита сериозно Хюсмен. След кратка пауза глас във вече падналия вечерен сумрак призна, че им ги е дал настоящият кмет на Китанчево. А това не ви ли прилича вече на политическа намеса, попита отново Хюсмен и помоли хората на площада наистина да внимават и да не позволяват да бъдат въвличани в политически игри.
Последва спонтанна реакция от множеството, че хората от Китанчево няма да допустнат да бъдат забърквани в подобни интриги, а в конкретния случай протестът им е бил единствено за това, че посред лято водата от чешмите тече само по няколко часа в денонощието и то във времето след полунощ до преди изгрев слънце.
Припомняме, че в четвъртък близо 200 души от Китанчево се събраха пред ВиК в Исперих и с плакати и скандирания оповестиха, че са на мястото, за да протестират срещу многогодишния проблем с водата в селото. Сградата обаче се оказа заключена отвътре. След като нямаше кой да ги изслуша, хората издигнаха плакати за оставка на шефа на водното дружество.А след това излъчени от тях представители влязоха на заседанието на Общинския съвет в Исперих, което течеше по време на бунта.IMG_4756 Оказа се, че в залата е и областният управител Петър Василев, който разяснява на съветниците какво точно трябва да се направи, за да може областта да кандидатства за обновяване на ВиК инфраструктурата в Лудогорието пред държавата и оперативните програми ва ЕС. Там стана ясно, че ще се направи всичко възможно в Китанчево да бъде изградена нова водонапорна кула, защото сегашната е вече е малка, селото се е разраснало, потреблението се е увеличило в пъти и тя не може да отговори на нуждите на хората от питейна вода.
/e-Razgrad/

Министър Танева: Малинопроизводството става приоритет за подпомагане от държавата

Сектор „Плодове и зеленчукопроизводство“ и в частност малинопроизводството вече е приоритет за подпомагане от държавата, каза днес в Лозница министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя бе специален гост на Националното изложение на малинопроизводители и ягодоплодните в лудогорското градче.

За пръв път държавата подпомага и организирането на Фестивала на малината, защото в този регион на страната площите с малини са повече от 10 процента от всичките 16 000 декара в страната. Малинопроизвоството е включено в програмата за директни плащания, защото този вид дейност осигурява траен поминък и доходи на много хора. Тази година сумата за сектора е 2 100 000 лева. Силно се надявам това де е стимул за все повече стопани за се включват в този сектор и и площите стават все повече, изрази позицията си Десислава Танева.IMG_4686В стартиралата нова мярка на земеделското министерство „Инвестиции в земеделските стопанства“ подадените проекти надхвърлят четири пъти предвидения за това бюджет. 48% от тях са от сектора „Овощарство зеленчукопроизводство“. А сред подадените проекти по програмата „Млад фермер“, които също надхвърляли два пъти бюджета, пак най-много били кандидатите да се занимават с отглеждането на плодове и зеленчуци.
Сред новите правила за подпомагане на фермерите, които сега се изработват, ще са интезитетът на плащанията, максималният размер на проекта и още добавки за различните критерии при кандидатстване, заяви министър Танева. Тя декларира, че малинопроизводството е важно и за Министерството на земеделието и храните, и за страната точно заради създаването на трайна заетост и доходи за хора и семейства в селските райони на България.
Министър Десислава Танева имаше среща с малино- и ягодопроизводители, посети малиновите насаждения край Лозница и хладилното предприятие за замразяване и преработка на малини в града. Сред официалните лица на Националното изложение на малинопроизводителите бяха още Божидар Петков, председател на Асоциацията на малинопроизводителите, IMG_4687зам-.председателите на Агенцията по безопасност на храните, зам.-областният управител на Разград Виолета Тодорова, кметове от съседни общини. На всички тях домакинства кметът на лозница Айхан Хашимов.
В изложението участват производители на малини от Попово, Омуртаг, Преслав, Лозница и селата Ловско, Крояч, Тръбач, Веселина и Синя вода.
Изложението ще продължи три е с много наситена и разнообразна програма.
Ще има дегустация на различни сортове малини и ягоди, конкурси за „най-много и най-качествено набрани малини” и „най-атрактивно и вкусно приготвено изделие от ягодоплодни”. Ще бъдат представени и местни домашно приготвени ястия сладка, мармалади и сокове. Всичко това ще е съпроводено с богата фолклорна програма.
Утре пред участниците в изложението ще бъдат представени закрити и открити площи био-препарати, поливна техника, системи против градушки и слънчев пригор, комбайни за бране на малини и ягодоплодни и др. Ще има томболи томболи, конкурси, детски забавления, танци, състезания и отново – фолклорна програма.
Практическите демонстрации на полето на машини, инструменти и съоръжения са в неделя.
/e-Razgrad/

1 153 154 155 156 157 170