Архив: Лудогорието

Общината в Исперих атакува решение на Общинския съвет за избора на 15 временни кмета

Изпълняващият длъжността кмет на Община Исперих Нехире Юмер връща за ново обсъждане решението на Общинския съвет от 16 октомври, с което са избрани временни кметове на 15 кметства, в които настоящите кметове са регистрирани като кандидати, съобщиха от местната администрация.
Към мотивите за незаконосъобразност се посочва, че решението е взето в нарушение на Правилника за дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г. Това води до положението, че този акт не влиза в сила и трябва да се преразгледа от местния парламент в 14-дневен срок.
Сред изтъкнатите причини са още, че проведеното заседание не е било открито по установения за това ред. Липсва предложение за свикване на заседание, липсва изложен дневен ред и не е на лице публичното обявяване по съответния начин – посочват от общинската администрация.

/e-Razgrad/

Ангел АНГЕЛОВ, кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Цар Калоян

Експерт в областта на модерното селско стопанство. Икономист, в момента завършва Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Работил и в сферата на социалните услуги.

В нашата общината земеделието е важен, да не кажа основен поминък, на който хората разчитат. В същото време смятам, че по-голяма част от гражданите не са наясно с възможностите за подкрепа, които могат да получат от европейските средства. Затова една от целите, които съм си поставил, е активизиране на общината в тази посока. Местната власт няма правомощия да доведе и да им даде тези пари на хората, при подготовката на документите за кандидатстване, при усвояването. Така ще облекчи голяма част от стопаните в трудните, а и непознати за тях процедури.
Ще се опитам да променя и философията на управление на общината. От срещите си с гражданите виждам, че е необходимо тя да стане истинска местна власт, което не само се избира от гражданите, но и работи в тяхна полза, познава нуждите и потребностите им, отчита се пред тях, допитва се до тях, когато трябва да се вземат големи решения. Крайно време е да стане ясно, че общината не е сграда с труден достъп за обикновения гражданин, а мястото, на което всеки може да потърси подкрепа и трябва да я получи, дори понякога въпросите, които поставят гражданите да не са от компетенциите на администрацията и кмета.
В целия регион на Разград има един и същи тежък проблем, който засяга и моята община – младите хора постепенно търсят своето бъдеще другаде. Близостта с Русе, с Варна е много голямо преимущество за нас, заради пътната инфраструктура и възможността за създаване на общ икономически регион. Но тази близост е и голямо предизвикателство, защото отговорите, които младите хора не могат да получат при нас – в Разградско – ги намират във Варна, в Русе, които през последните години се развиха изключително интензивно в положителна посока. Смятам, че вместо да се оплакваме тук, в Разград, в Цар Калоян – ние трябва да се заемем с промяна, да анализираме какви са плюсовете ни и на тази база да видим какво трябва „да поправим“, за да станат нашият район, нашите общини привлекателни и за младите хора, и за нови инвеститори. Крайно време е за промяна в начина, по който се управляват общините ни. За да има видими резултати и при нас! Затова се надявам на 25 октомври гражданите на Цар Калоян първо активно да излязат да гласуват, за да заявят своето желание за промяна. И да ме подкрепят, за да можем заедно да определим и да работим за едно по-различно бъдеще на община Цар Калоян.

Пресцентър на ПП ГЕРБ
Местни избори 2015
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Абтула АБТУЛА, кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община САМУИЛ

Завършил е висше образование във Великотърновския университет със специалност педагогика – български език, литература и история. Работил е в сферите на образованието и социалните услуги. Бил е кмет на община Самуил в периода 1995 – 1999 г., от 2005 до 2007 г. е заместник-кмет на общината с ресор „Образование и социални дейности“.

Едни от нещата, с които се гордея и приемам за постижение в рамките на мандата ми като кмет, е преструктурирането на общообразователното училище в Самуил в средно общообразователно училище. От тогава до днес 500 ученици са се дипломирали там. Укрепването на образователната система беше прието като приоритет и на следващите кметове, а средното училище в Самуил продължава своята дейност в една добра материална база. Друго от начинанията ни, което остана във времето, бе възстановяването на общинския празник на Самуил, което се превърна в традиция. Сградите, в които се помещават кметствата и здравните служби в селата Владимировци и Ножарово, също са построени по време на моя мандат.
Днес нещата изглеждат доста по-различно – младите хора все повече напускат нашата община, прогонени от безработицата и от липсата на алтернативи, от възможности за изява. Общината стана постепенно основен работодател за жителите на Самуил, а не виждам усилия нещата да се променят. Непрекъснато се говори колко много пари са влезли в общината от проектите по европейските програми и това е факт – на глава от населението в Самуил има повече европейски пари, отколкото в Разград, но това как променя живота на хората? Отговорът е лесен – не ги променя и не заради качеството на проектите, а заради това, че има самоцелно гонене на усвояване без да се търсят реалните потребности на гражданите, които да бъдат решавани. По мое наблюдение кметът се е превърнал в мениджър на проекти, администратор, който се грижи дейностите по проекта да вървят, а какво се случва с хората – това остава извън вниманието му. Което съвсем естествено води до липсата на най-елементарни условия за нормален живот – лоша пътна инфраструктура между населените места в общината – има пътни участъци, които са на практика почти недостъпни, липса на здравни грижи, труден е достъпът до социални услуги, грижите за младите хора сериозно куцат.
Какво бих направил, ако гражданите на Самуил ми дадат своето доверие след седмица? Преди всичко бих продължил направените до сега усилия в реализирането на проектите. Като преподавател имам траен интерес към историята и твърдо вярвам, че само надграждането води до добри резултати, а отричането на направеното създава още по-големи проблеми. Затова трябва да се анализират и отчетат добрите стъпки, предприети досега, да продължат усилията в посока усвояване на средства по европейски програми, но това да става с друг център, а приоритетите да се определят с участието на гражданите на общината. Повече прозрачност трябва да има в управлението на местната власт – да знаят хората как се работи, защо е важно да се случи едно нещо и какво следва от него, да знаят, че могат да кажат от какво имат нужда и те да определят част от задачите на кмета и администрацията. Ще сложа по-голям акцент и върху разширяването на обхвата и разнообразието на социалните услуги – новите програми дават възможност за това. Ще търся възможности да предложа алтернативи на младите хора и учениците – като извънучилищни дейности, като перспективи за развитие, чрез прилагане на стажантски програми или чрез механизми за насърчаване за стартиране на собствени инициативи. За да повярват те, че е възможно човек да има бъдеще и в Самуил.
Изобщо една от основните и постоянни цели, които искам да реализирам, е да върна доверието на гражданите в общината, като институция, която е призвана да реши проблемите им – всекидневните им и в дългосрочен план.

Пресцентър на ПП ГЕРБ
Местни избори 2015
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Църквата „Св.Параскева“ в Хърсово блесна с цялото си великолепие след основна реставрация

Достойно есть! С тържествен водосвет, отслужен от Русенския митрополит Наум, архиерейския наместник отец Георги и в съслужение с още духовни лица от Русенската митрополия вчера бе осветена след основен ремонт, реконструкция и реставрация православната църква „Света Параскева“ в самуилското село Хърсово.
На службата в храма присъстваха още временно изпълняващата длъжността кмет на Община Самиул Бехра Зюлкяр, и.д. кметът на Хърсово, доц. Евгений Николов и целият ръководен от него реставрационен екип, представители на фирмата изпълнител на строителните работи, авторът на проекта арх. Веселин Крайшников, представители на всички организации и фирми, ангажирани с богоугодното дело, много обикновени граждани.DSC_0590Пълното обновяване на православната църква се случи по спечелен проект за това по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на ЕС и мярката „Обновяване и развитие на населените места“, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Освен средствата, отпуснати по Програмата, в благородната идея за възстановяване на църквата има и дарителско участие на местни хора и Община Самуил.
DSC_0614Сградата на църквата е строена в средата на миналия век от дялан камък с носещи външни каменни стени и дървена покривна конструкция и каменна камбанария. Реконструкцията обхваща основен ремонт за привеждането й към нормални условия за функциониране и изпълнение на укрепителни мерки.
Ремонтирана е старата покривна конструкция, почистени са и запълнени с циментов разтвор фуги и пукнатини по фасадата; торкретиране на стените по фасадите, където е нарушена целостта на каменните блокове; подмени са разрушените елементи на корниза, подменен е гредоредът над главната зала; изпълнена е нова покривна конструкция, подмяна на керемидите, олуци и водосточните тръби.DSC_0618 Сменена е дограмата, стените са освежени и са възстановени с декоративните детайли по канона. Подменени са ел.инсталациите в сградата. Около сградата е изпълнено благоустрояване, озеленяване и алейно осветление.
Храмът е един от най-красиво изписаните в този регион. Паметник на културата, вписан в регистъра на Националния институт за паметниците на културата. От всички ремонтирани в региона, сградата бе в най-лошо експлоатационно състояние преди реставрацията й.
Вътрешната реставрация на храмовия интериор и иконопис е направена от фирма „Милена – М“ ЕООД – Велико Търново с управител Милена Трифонова и екип от специалисти: талантливи художници иконописци Митко Игнатов, Стела Василева, Кристина Петкова и Тихомир Йорданов, възпитаници на доц. Евгений Николов – художник-реставратор – декан на Православния богословски факултет към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
Църквата е възстановена в колорит, предаващ и внушаващ нейното състояние при създаването й. От екипа реставратори са изпълнени консервационно–реставрационни дейности на всички икони, иконостаса, проскитариите и стенописно–декоративната украса. Всички съществуващи икони са почистени и възстановени. Те са създадени през втората половина на деветнадесети век, от Тревненската школа. Чрез изкусното и до точност пресътворено от ръката на художниците реставратори творчество на предците, изписали църквата по онова време, на храма е вдъхнат нов живот: духовен и физически.DSC_0625
Същността на всички извършени художествени и реставраторски дейности, както и възстановяването на сградата е една прекрасна възможност за обновяване на храмовете в Русенска метрополия. Храмът е изцяло възстановен, осъвременен, но дори и намесата на новите строителни материали не са компрометирали първообраза, в който е бил той при неговото построяване.
/e-Razgrad/

Разградският театър гостува с „Годеж“ в Исперих

Драматичен театър „Антон Страшимиров“ от Разград гостува на сцената на читалище „Съзнание“ в Исперих с комедията „Годеж“ – един разказ за балканските нрави по Цветислав Минкович, режисура на Богдан Петканин .
/e-Razgrad/

Зам-кметът на Исперих Нехире Юмер – временно кмет

Зам.-кметът на Община Исперих Нехире Бехир Юмер ще изпълнява временно функциите на кмет за срок седем дни преди края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания градоначалник. Това е било решено днес на извънредно заседание на Общинския съвет в Исперих, съобщи председателстващият сесията Атанас Дочев.
Заседанието е било свикано по искане на 17 общински съветници, като на сесията са присъствали 16 от общо 29-те съветници в местния парламент. Не са се явили 13 от съветниците на ДПС. Докладната записка е внесена от Атанас Дочев и Хамди Нурула – зам.-председател на ОбС. Решението е взето с 16 гласа „за”, без против и въздържали се.
Избрани са били и временни кметове на 15 кметства, в които настоящите кметове са регистрирани като кандидати.
/e-Razgrad/

Атанас ЧОПАКОВ, кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Лозница

 

Работи като локомотивен машинист и в сферата на отбраната. Дипломиран локомотивен машинист от ВНВТУ „Т. Каблешков”. През 2006 г. придобива магистратура „Техника и технология на транспорта“ в Русенския университет.

Най-голямата ми болка и грижа за развитието на нашата община е това, че младите хора ни напускат все повече, обезлюдиха се селата, започва да пустее и общинският център. Каквото и да се прави – преди всичко ще трябва да се опитаме да върнем младите в къщи. А с безработица като нашата – това трудно ще стане. Общината ни е продължава да е най-големият работодател, но с малки заплати и почти никакви възможности за кариерно развитие – как да привличаме млади хора.
Да добавим към това и лошата инфраструктура, която на места е в окаяно състояние, а не просто лоша, липса на транспортна връзка с останалите населени места и съвсем ясно ще видим, че трудно ще предложим на младите и в активна възраст хора да останат и да планират живота си в Лозница. Да не говорим, че проблемите започват още от образованието – смесените паралелки далеч не дават най-качественото образование, което да отговаря на съвременните критерии и изисквания за ниво на образованост. С други думи ние сами обричаме на трудно бъдеще децата си. Убеден съм, че има начин това да бъде променено и дори една не особено голяма община като Лозница да има друг път за развитие.
Защото достатъчно е да погледнем върху възможностите, които имаме, природата, с която сме дарени, положението, на което се намира общината, за да видим, че опции винаги има – стига да се търси ефект върху развитието на общността, на всички населени места, а не само на отделни групи от гражданите й.
Аз лично бих инвестирал усилия в това да подкрепим местния бизнес, да му дадем възможност да поеме глътка въздух и да усети сили, че е конкурентноспособен на бизнеса от другите общини. Бих обърнал общината повече към проблемите на всеки един и всички заедно, които живеем в Лозница, а не само на 10 семейства от общината.

Пресцентър на ПП ГЕРБ
Местни избори 2015
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Реформаторският блок: Младите – верният избор на Кубрат

„Младите – верният избор на Кубрат!“ Под това мото са организирали предизборната си кампания кандидатът за кмет и участниците в листа за общински съветници от Реформаторския блок в лудогорския град.

Отборът с номер 11 в бюлетината води кандидатът за кмет и втора в листата – 44-годишната 2. Нина ЦоневаНина ЦОНЕВА, преподавател по физика, математика и английски език. Омъжена, с дъщеря на 16 години.

Държи на думата преподавател. Почти всички край нея са нейни възпитаници – или от СОУ „Хр.Ботев“, или от курсовете по английски език.
Предложението към нея – общински координатор на Движение „България на гражданите“, дошло от СДС. Приела след единодушната подкрепа на семейния съвет. „Срашничко е“, казва, защото ще се бори само срещу мъже, при това не срещу тях, а срещу парите им.
От тук и арсеналът, на който разчита: чисто минало, добрите намерения и позитивизъм, образованието, професионалната реализация и младите хора край нея – сега в листата, а след десетина дни – част от кметския й екип.
За Цонева те са хора, достойни са уважение, върнали се в родния град, решени да се реализират и да харчат парите си в Кубрат. Идеята на сформирането на този отбор на Реформаторите за изборната надпревара е покрай тях и чрез тях младите да участват в управлението. Да могат видяното и наученото по широкия свят – модерни технологии и езици – да използват и приложат в родния град.
Цонева държи много кубратчани да знаят, че преди каже „да“ за участие в кметската надпревара, прочела внимателно и е наясно, че редом със законовите задължения на градоначалника, безусловно важно е той да може да организира свестни хора да свършат нещо свястно. „Аз разпознавам свестните хора“, не скромничи излишно Нина Цонева. И още – кметът трябва да поддържа баланс в работа си. Да води умело диалог с партиите и общинските съветници. „И това умея!“, казва Цонева и подкрепя думите си с факта, че е в много добри отношения с останалите претендентки за кметския стол в Кубрат.
Към тези качества добавя честност, чувство за справедливост и будна съвест.
И когато събеседникът й започне да я подозира в прекалена самоувереност, тъкмо в подкрепа на тезата й, че усеща хората край себе си, чува: „Не разбирам нищо от пътища! Не разбирам нищо от икономика! Не разбирам нищо и от още ред неща! Но познавам хора, които пък много разбират и от икономика, и от строителство на пътища!“
Тя и останалите в листата с номер 11 си представят в следващия мандат Кубрат, общината и подобните общини у нас с изцяло нова визия за инфраструктура и социални услуги не на парче, а в по-далечна перспектива. С инвестиции за облагородяване на по-малките населени места и за генериране на собствени приходи в тях.

Ето и останалите в отбора на Реформаторския блок за изборите в Кубрат:
1. Павлин ПетровПавлин Петров – водач на листата, 42-годишен, женен с две деца, с диплома от Русенския университет, специализирал мениджмънт и човешки ресурси и банково и застрахователно дело. Магистър по административен мениджмънт. Работи в „Агробизнес център“ – Кубрат. Твърди, че е твърдо аполитичен в работа си. Специалист по проекти, с негово участие е включително и побратимяването на Кубрат с шведския град Омол. Работата в неправителствения сектор е дала много за уменията му за работа с хора и работа в екип, а това, че е общински съветник втори мандат от СДС – поглед и опит във функционирането, в отчитането на недостатъците и добрите неща в управлението на общината. Като това, че Кубрат е втората в областта след Разград по спечелени проекти и инвестиции на глава от населението.
Смята, че е крайно време в Кубрат и региона да се вземат мерки за намаляване на високото ниво на безработицата и процесът на затваряне на заводи и фабрики, на фалиране на малки фирми.
Да се създадат условия и потърсят инвеститори, да се сложи точка на още един много притеснителен факт – млади хора да си купуват еднопосочни билети към по-големи градове в страната или направо за чужбина. Вижда това като приоритет на общината след изборите. Затова е такъв и изборът – на младите в листата – момичета и момчета с опит по света, но решили да се върнат тук и да помагат. Според Павлин има напълно реален шанс на тези избори управлението на общината да бъде променено.4. Ива Димитрова

Ива Димитрова, 27-годишна, с диплома от Стопанската академия в Свищов, от година управител на семейната фирма за дърводобив.

Със същите мотиви в листата на Реформаторите – да направят живота в Кубрат различен толкова, че връстниците й да почнат да се връщат, да търсят града си.

 

5. Георги Йорданов

Георги Йорданов, 27-годишен с магистратури от три университета, зает здраво в семейната фирма. Не му се ходи другаде. Иска да се развива – той и приятелите му, в Кубрат, а не по света и на произвола на съдбата.

Иска да спре порочната практика на разпределение на парите в определен кръг, а да дойдат истински инвеститори, с истински интерес към Кубрат и да разчитат на хората в Кубрат.

 

6. Юлиян ДечевЮлиян Дечев, най-младият в листата – на 22 години. Семестриално завършил Русенския университет със специалност „Компютърни системи и технологии“ и отличен английски от гимназията и преподавателя му Нина Цонева. Говорил свободно с всички на езика на Шекспир в Европарламента в Страсбург. Той и останалите кубратчани се справяли най-добре от всички, включени във форума ученици от цяла Европа. И пак били малко ядосани, защото другите знаели поне по още един език.
Отличен спортист – инструктор по фитнес.
Определя себе си и връстниците си като деца на демокрацията без спомени за мрачната епоха на комунизма, но с пълна яснота защо младите бягат от малките градове и страната.

Н7. Николай Георгиевиколай Георгиев, само на 23 години, с диплома за публична администрация от УНСС, барман /временно – както сам казва/ в родния си град, с мечтата да продължи това, на което са го учили дядото и баща му – да гледа пчели.
След XII клас решил да види как е животът вън от Кубрат. Първо го приели във Велико Търново. Като разбрал, че може да учи и в София, направо си взел документите от старопрестолния град, за да бъде по-далеч от Кубрат. Три пъти ходил зад океана на бригади – и там трупал опит за начина на живот и работата. По пътя натам и обратно огледал и опознал Европа. И проумял: „Животът в малкия град съвсем не е за подценяване, но трябва да го променим“. Решил да се бори за това, животът му да продължи в Кубрат, но Кубрат – различен от сегашния. По тази причина не се колебал да приеме предложението са се включи в листата на Реформаторите за изборите.
Оценява хората в нея като свободни, независими и с пълноценни идеи за бъдещата визия на родния град.

3. Недка Стоянова

Третата в листата – Недка Стояновае горда баба на двама внуци, икономист, банков служител. Иска заедно с останалите от екипа да направят каквото могат и да накарат другите, които могат, да направят нещо за Кубрат и общината.

Да променят нещата така, че банката да открива сметки за получаване на заплати, а не за помощи и обезщетения за безработица. И излезлите вече навън, като научат за това, за което са тръгнали, да са убедени, че има смисъл да се върнат.

 

 

В отбора на реформаторите още са агрономът Стефан Василев, шефът на областното пътно управление Светлан Бонев и Хасан Солак – последните двама са и кандидати за кметове на селата Каменово и Севар.

8. Стефан Василев   9. Светлан Бонев           10. Хасан Солак

–––––––––––––––––––                                    

Реформаторският блок в Кубрат ще представи кандидата си за кмет и листата за общински съветници в Община Кубрат с номер 11 в интегралната бюлетина на 20.10.2015 г. от 18.00 часа в читалището.
А веднага след това ще поздрави съгражданите си със спектакъл на Силистренския театър – комедията „В старо село накрай света“.

–––––––––––––––––––

Месни избори 2015
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Красимир ВЕЛИКОВ, кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Кубрат

Дипломиран инженер-агроном от Висшия селскостопански институт – Пловдив с магистратура по финансов мениджмънт от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Целият си професионален път свързва със селското стопанство.

Наясно съм, че ако на 25 октомври гражданите на Кубрат ми гласуват доверие – ще се сблъскам с много проблеми. Ние сме класическа малка община в един не много икономически развит район и имаме същите проблеми, каквито имат и другите общини около нас – трайна, упорита безработица и доходи, формирани основно от земеделие. И най-голям работодател при това положение – общината с програмите, по които осигурява временна заетост. Може ли да се промени това? Според мен – може, като се търсят хора с хъс за работа и готови да инвестират време, ресурс и най-вече усилия, за да започнат собствено производство. Аз не говоря за големи инвеститори, а за разкриване на малки производства, цехове и фирми, които ще открият най-силното преимущество на нашата община – евтина работна ръка, но трудолюбиви хора. Ако общината подкрепи подобна инициатива, като въведе облекчения – било за таксите, които се плащат на място, било чрез други облекчения, на които местната власт може да влияе – сигурен съм, че ще има интерес за подобни инициативи.
Какво друго бих искал да променя в общината ни? Бих искал да получа и да представя пред гражданите отговорите на много от въпросите, които стоят в публичното пространство днес. Например, защо на една община със застаряващо население е нужна спортна зала, която струва около 6 000 000 лв. и как тя ще бъде изпълнена със събития, със състезания, как ще бъде достъпна за гражданите? Или кога ще бъде завършен прословутият воден цикъл на общината, който трябваше да е готов в края на месец юни тази година? Толкова ли сме богати, че да правим инвестиция в парка в размер на близо милион и половина и сега никой да не го поддържа и всичко направено да се руши и краде?
Ще се опитам да реша още един въпрос, който затруднява от години живота на хората, живеещи в общината – нередовното събиране на отпадъците, боклуците, които са навсякъде около нас. Проблем, който води след себе си и достатъчно голяма популация от бездомни кучета.
Друг проблем, който смятам, че спешно трябва да се реши, е създаване на по-ефективна връзка с центъра на областта, с други общини, както и между селата на общината и центъра, защото пътищата са лоши, вътрешните връзки са занемарени. Впрочем, селата са голямата ми грижа – не само по отношение на транспорта, но и по отношение на цялостната им инфраструктура, осветлението, възможността за нормален живот изобщо.
Но всичко това са само предположения и планове, защото информацията за това как и какво се работи в общината трудно стига до гражданите. За реалностите ще мога да говоря, ако получа подкрепата на съгражданите си и след 25 октомври заедно се опитаме да променим община Кубрат.

Пресцентър на ПП ГЕРБ
Местни избори 2015
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Дегустация на качамак – финалът на Панаира на царевицата в Исперих

Панаирът на царевицата в Исперих завърши с традиционното царевично парти – варене и дегустация на качамак. Концертът във фоайето на читалище „Съзнание” събра талантливи исперихчани – участници в национални конкурси.DSC_6066Групата за автентичен фолклор към читалище „Нов живот ” – село Конево, е лауреат от Националния събор на българското народно творчество в Копривщица. Борислава Цекова и Диляра Назиф, Дейвид Илиянов и Ана Мария Ивайлова – призьори в Международния детски фестивал „Слънце, радост, красота” в Несебър, се представиха с народни песни. В концерта участваха още танцов клуб „Ахинора” – Исперих, както и групите за народно пеене „Ахинора” към читалище „Съзнание”, изявили се на ХIХ Старопланински събор „Балканфолк” – Велико Търново.
/e-Razgrad/

1 139 140 141 142 143 163