Архив: Лудогорието

Детският тим на „Лудогорец“ спечели футболния турнир в памет на Иван Крачунов

Детският тим на „Лудогорец“ спечели Втория футболен турнир на малки врати “Иван Крачунов“. Надпреварата бе в спортната зала на ОУ „Христо Ботев“ в Исперих.
Организатор на турнира е Теодор Иванов, собственик на фирма „Агротайм“ – син на Иван Крачунов – „Агробизнесмен на България за 1996 г.“.
Шест отбора деца, родени 2004/5 г. се включиха във футболните битки. Двубоите бяха оспорвани и изпълнени с много емоции и красиви моменти , за радост на многобройната публика. Един отбор обаче бе над всички. На финала с изключително грамотна техническа игра тимът на „Лудогорец“ с треньор Росен Маринов надигра с впечатляващото 6:0 ОУ „Отец Паисий“ от село Подайва. Трети се класира отборът на ОУ „Васил Априлов“ – Исперих.
fffОрлетата получиха шампионската купа лично от агробизнесмена Теодор Иванов, а срещата бе наблюдавана от кмета на Исперих Бейсим Руфад.
С индивидуални награди в турнира бяха отличени трима футболисти: за най-добър вратар бе определен Емиркан Юмит от исперихското ОУ „Васил Априлов“; най-добър защитник стана Несин Айхан от „Лудогорец“, а нападател – Баръш Пехливан от ОУ „Христо Ботев“ – Кубрат.
В спортните битки на турнира участваха още отборите на домакините от „Христо Ботев“ – Исперих, кубратските ОУ „Христо Ботев“ и ОДК.
/e-Razgrad/

На изнесено заседание в курорта “Св. Св. Константин и Елена“ актуализираха бюджета на община Кубрат със 108 783 лева

Поредното заседание на общинския съвет в Кубрат се проведе в конферентната зала на хотел „Романс Сплендид“ в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. В него взеха участие кметът на община Кубрат Бюрхан Исмаилов, заместник-кметът Нина Цонева, общинските съветници, кметовете на селата и служители в общинската администрация. Разгледани и приети бяха всичките 14 докладни записки.
Направена бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2015 г. по приходната и разходната част, в размер на 108 783 лева. Одобрена бе план-сметка за необходимите разходи за битовите отпадъци през 2016 г., в размер на 779 111 лева. Таксите за жителите на общината и за фирмите остават същите, както през миналата година. За жилищни имоти на граждани таксата е 4,5 промила, за нежилищни имоти на граждани – 8 промила за Кубрат и 6,5 промила за селата и за нежилищни имоти на предприятия и организации – 8 промила за Кубрат и 6,5 промила за селата.
Общинските съветници дадоха съгласието си за разсрочване на задълженията на „Елпром-Елин“ АД, в размер на 29 847,04 лв. със срок за погасяване 36 месеца, считано от 01.01.2016 г. Решено бе да се извърши продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Савин и да бъде удължен срокът на договора за наем на общински жилищен имот.
Одобрен бе подробен устройствен план – парцелиран план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ ООД, на територията на община Кубрат в землището на с. Беловец. Общинският съвет даде съгласието си за частично изменение на Подробния устройствен план на град Кубрат за периода 2014-2020 г. с проекта „Изграждане на фотоволтаична инсталация, разположена върху паркинг, оборудван със зарядна станция за електроавтомобили“.
Определен бе нов петчленен състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ за мандат 2015-2019 г. Дадено бе съгласие община Кубрат да кандидатства с Проектно предложение по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2014-2020 г. Решено бе договореният кредит на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД с ТБ „Инвестбанк“ АД, в размер на 60 000 лева да бъде погасен със заложените обезпечения по него. Дадено бе съгласие за предоставяне на общински полски пътища за стопанската 2015-2016 г. на позвателите, в чиито масиви за ползване попадат.
Разрешено бе разсрочването на задълженията на „Бултрейд – Частна компания“ АД – Русе, в размер на 5 952,82 лв., със срок на погасяване 24 месеца, считано от 01.01.2016 г. Направено бе и ново обсъждане на Решение № 15, прието на заседание на общинския съвет на 27.11.2015 г.
/e-Razgrad/

Спортната зала в Кубрат е изградена, остава да бъде оборудвана

Приключиха строително-монтажните дейности по изграждането на многофункционалната спортна зала в Кубрат с капацитет 500 седящи места.
IMG_6050Сега предстои оборудването на голямата зала и останалите помещения. Очаква се рано напролет тя да бъде официално открита.
/e-Razgrad/

Коледно тържество за четвъртокласници в Кубрат

За децата от четвъртите класове на СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат бе организирано специално коледно тържество от читалищната библиотека. То премина под мотото „Тиха нощ, свята нощ“. Присъстваха родители, роднини, близки, деца, граждани.
С кратко празнично слово тържеството бе открито от секретаря на читалището Гинка Денчева. След това спомени за празнуването на Коледа в миналото разказаха Петранка Монева и Тодорица Захариева от клуба на учителите-ветерани „Просвещение“. А децата, с класни ръководители Анастасия Михайлова, Цветомира Стоянова и Ивелина Николова показаха, че добре са се подготвили за празника. Те рецитираха стихотворения, пяха песни, отговаряха на гатанки и забавни въпроси, разказваха и участваха в драматизация на приказки. Появи се и коледарската
група, която отправи своите коледни послания.
Накрая бяха обявени и наградени победителите в проведените преди това конкурси за коледни картички и рисунки. А за всички четвъртокласници имаше погачи и лакомства.
/e-Razgrad/
Светломир КИРОВ

Коледен празник за децата в неравностойно положение в Кубрат

В ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя традиционната коледна среща на деца в неравностойно положение с общинското ръководство. На нея присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, директорът на Областния секретариат на БЧК в Разград д-р Милена Кехайова, директорът на Дирекция „Хуманни дейности“ при общината Стефан Калинов, завеждащият отдел „Култура“ Феодора Илиева.
С коледни пожелания към децата се обърнаха Нина Цонева и д-р Кехайова. След това те подариха на 40-те деца в неравностойно положение от общината коледни пакети от ОС на БЧК с хранителни продукти, плодове и лакомства. Те са закупени със средства, набрани от дарители от Разградска област.
/e-Razgrad/

Сурвакари изненадаха общинските съветници в Исперих на последното им за годината заседание

Общинският съвет в Исперих проведе своето последно за 2015 година заседание. То премина под знака на предстоящите празници с песни и коледни сценки, изнесени от деца на ОДЗ „Първи юни“, и двете основни училища в града – „Васил Априлов“ и „Христо Ботев“, като за всички участници имаше подаръци. Малчуганите сурвакаха кмета Бейсим Руфад и ръководството на администрацията.
В началото на сесията клетва като общински съветник от ГЕРБ положи Венцислав Тодоров, който заема мястото на назначения за зам.-кмет Николай Николов. Председателят на ОбС Даниел Димитров бе определен за представител в Общото събрание на НСОРБ.
Одобрен бе разход на „Общинска аптека“ ЕООД за дълготрайни материални активи да се отнесе към резерва на дружеството. Става дума за 1154 лева, инвестирани в реновирана инсталация за парно отопление.
Планира се трансфер за капиталов разход в размер на 139 896 лева и допълнително 60 000 за издръжка на болницата в града, които да бъдат заложени в бюджета на общината за 2016 година.
Съветниците приеха всеки спортен клуб, регистриран на територията на общината, да внесе искане за финансиране на дейността си до края на месец декември 2015 година, като зам.-кметът Айджан Бейтула увери, че за следващата година ще се предвидят не по-малко от 40 000 лева субсидия за развиване на организирана спортна дейност, като сумата дори може да е и 60 000.
Одобрено бе искане за финансиране на разкритите социални услуги за деца и младежи с увреждания от бюджета на Община Исперих.
Съветниците дадоха съгласие „ВиК“ ООД – Исперих да сключи договор за застраховане на МПС-парка си с дружество „Виктория“ – Разград, които са представили най-добра оферта.
Одобрена бе план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Исперих за 2016 година, като увеличаване на промилите за граждани не се предвижда.
Приета бе и годишна програма за развитие на читалищната дейност на територия на общината.
Прочетена бе декларация от името на групата на ДПС, в която се изказва несъгласие с „масовите уволнения от страна на общинската администрация“ и се посочват аргументи от партията.
/e-Razgrad/

Коледна работилница отвори врати в Исперих

В Етнографската къща в Исперих заработи Коледна работилница.
Деца от училищата в общината се обучават да изработват сурвакници под ръководството на уредника Цветалин Цветанов, който им разяснява и символиката на обичая „Сурвакане“.
/e-Razgrad/

Деца украсяваха елхи в Исперих

По инициатива на Общински съвет в   Исперих ученици от училищата и деца от детските градини в лудогорския град украсиха 30 коледни елхи на централния площад пред паметника на хан Аспарух.

/e-Razgrag/

Коледен турнир по тенис на маса в Кубрат

В малкия салон на СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат се проведе коледен турнир по тенис на маса. Надпреварата се проведе първо в групата на момчетата до 7 клас, тъй като мъже не се явиха. Децата са от изградената група към Общинския детски комплекс, с треньор Стойчо Стойчев.
tenis1Турнирът се проведе в 5 кръга. Победител стана Тихомир Цветков, който на финала трудно се наложи над Виктор Димитров с 3:2. Трети остана Константин Йорданов. След него се наредиха Димитър Петров, Ростислав Йорданов и Данаил Димитров. Победителите получиха специални часовници, медали и чанти с плодове, а всички участници – поощрителни награди. Те бяха осигурени от фитнес-клуб „Лорд-1“ – Кубрат и връчени от заместник-кмета на община Кубрат Нина Цонева.
При мъжете пръв се класира Борислав Бончев,следван от Стойчо Стойчев и Стоян Ченков. След тях останаха Тодор Димитров от Разград, Цветелин Йорданов, Ивайло Стойчев и Георги Георгиев. Призьорите също бяха наградени.

/e-Razgrad/

1 111 112 113 114 115 142