Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на “ТОПСОЛ” АД – гр. Пловдив

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  ТОПСОЛ АД

1 32 33 34