Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Хелиос Пауър ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове:  справка №1-БАЛАНСсправка №2-ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕсправка №3-ОПП по прекия методсправка №4-ОСКсправка №5,справка №6справка №7,справка №8.

Финансов отчет на “ТОПСОЛ” АД – гр. Пловдив

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  ТОПСОЛ АД

1 32 33 34