Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Венто Еко Енерджи ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  Vento Eco Energy .

Финансов отчет на Нимекс 2004 М ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  Nimex_30.06.16.

Финансов отчет на „В 2 М“ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове:  for_KFN_otch1for_KFN_otch2for_KFN_dokladfor_KFN_dekl.

Финансов отчет на ДМТ 2006 ЕООД – Стара Загора

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  DMT 2006 EOOD.

Финансов отчет на Фотоинвест Груп ООД – Стара Загора

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  Fotoinvest Grup OOD.

Финансов отчет на Джирасоле ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове:  справка №1-БАЛАНСсправка №2-ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕсправка №3-ОПП по прекия методсправка №4-ОСКсправка №5справка №6справка №7справка №8.

Финансов отчет на Електро-соларни системи ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове: справка №1-БАЛАНСсправка №2-ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕсправка №3-ОПП по прекия метод (2)справка №4-ОСКсправка №5справка №6справка №7справка №8.

Финансов отчет на Хелиос Пауър ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове:  справка №1-БАЛАНСсправка №2-ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕсправка №3-ОПП по прекия методсправка №4-ОСКсправка №5,справка №6справка №7,справка №8.

Финансов отчет на “ТОПСОЛ” АД – гр. Пловдив

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  ТОПСОЛ АД

1 31 32 33