Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Политрафик ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  polytraffic.

Финансов отчет на Грийн Енерджи Парк ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове: Vatreshna info-30062016Sch politika i opovestyavaniya-30062016KFN formiFO-MSS-30062016Doklad-deinost-30062016Dekl chl100-30062016Add info-30062016.

Финансов отчет на Диана Хънт ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове: Доклад за дейносттаФинансов отчет.

Финансов отчет на Оптима 2011 ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове: доклад и декларация ОптимаMezdinni_FO_ОПТИМА 30.6.2016.

Финансов отчет на ЕОС ЛД ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове: Mezdinni_FO_EOS LD към 30.06.2016доклад и декларация ЕОС.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ Казанлък 1 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  MejdinenOtchet_BCI_1.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ Казанлък 2 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  MejdinenOtchet_BCI_2.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ Казанлък 8 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  MejdinenOtchet_BCI_8

Финансов отчет на „Разград-Полиграф“ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следния линк:  Отчети Разград-Полиграф.

Финансов отчет на Вал солар ЕООД – Нова Загора

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните линкове: Счетоводен баланс,Отчет за доходите,Парични потоци,Отчет за измененията,Справка,Справка1,Справка2,Справка3.

1 30 31 32 33 34