Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Диана Хънт ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ди__на Хънт ЕОО__ (3).

Финансов отчет на МЕЛКОМ ЕНЕРДЖИ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: Мелком Енерджи ООД – ФО 2016, Forma 1Melkom Energy 30.06.2017.

Финансов отчет на ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД – ФО 2016, отчет Фотовол-1-во полугод 2017.

Финансов отчет на ЗАРА ЛИЗИНГ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: ЗАРА ЛИЗИНГ ООД – ФО 2016, Отчет Зара 1-во полугодие 2017 _.

Финансов отчет на СД Д. Йорданов – О. Илиев ЕЗОКС

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: CCF02082017_0003.

Финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД

Във връзка със задълженията на търговските дружества да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на дружеството за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния  линк: отчет_30_06_17.

Финансов отчет на Политрафик ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: Polytraffic 1, Polytraffic.

Финансов отчет на Куминяно Фрут ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: Документи.

Финансов отчет на Алфа Енерджи Ка ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: GFO -Alfa Enerdy Ka -30.06.2017, Prilovenie 9KFN -AE-Ka -06.2017, Prilovenia GFO 06.2017-AE-Ka, Inforn. Reglament ES 596-2014 AE-Ka 06.2017, Deklaracia -100O al.4t 3a -AE-Ka-06.2017, Dopalnitelna fnformacia KFN -AE-Ka -06.2017,Dolnad za deinosta AE-Ka -06.2017, Deklaracia -100O al.4t 3b -AE-Ka-06.2017, Formi KFN -06.2017.

Финансов отчет на Енерджи – Кърджали АД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: EKVutrInfo, EKOpovestqvaniq, EKInfoPril9, EKFOMSS, EKFOKFN, EKDopulnInfo, EKDokladZaDejnostta, EKDekl100b, EKDekl100a.

1 2 3 4 5 34