Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 2 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06 2017 г. на следния линк: OtchetBCI_2_30.06.2017.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: OtchetBCI_1_30.06.2017.

Финансов отчет на Алфа Енерджи МТ ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: AEMT1, AEMT2AEMT3AEMT4AEMT5AEMT6AEMT7AEMT8AEMT9.

Финансов отчет на Алфа Енерджи ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: AE1, AE2, AE3AE4AE5AE6AE7AE8AE9.

Финансов отчет на Компания за енергетика и развитие ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: 2-KER_2_SP_P_30062017, 6-KER_6_Spravkil_30062017, 1-FO-30062017, 3-MDoklad-30062017, 4-Dekl-30062017, 5-Dekl-30062017, 7-Pr9-30062017, 8-DInfo-30062017, 9-VInfo-30062017.

 

Финансов отчет на Сторидж Фасилити ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: SF_1, SF_2, SF_3, SF_4, SF_5, SF_6, SF_7, SF_8SF_9.

Финансов отчет на Девня Солар ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: DS_1, DS_2, DS_3, DS_4, DS_5, DS_6, DS_7, DS_8, DS_9.

Финансов отчет на Грийн Енерджи Парк ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: 2-GEP_2_SP_P_30062017, 6-GEP_6_Spravkil_30062017, 1-GEP_1_FO_30062017, 3-Doklad_30062017, 4-Dekl1_30062017, 5-Dekl2_30062017, 7-Pril9_30062017, 8-Dop-info_30062017, 9-V-info_30062017.

Финансов отчет на Филимекс ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: Баланс и ОПР 30,06,2017, Междинен доклад за дейността 30,06,2017приложение 9 -30,06,2017-1приложение към фин.отчет 30,06,2017справки по образец 30,06,2017.

Финансов отчет на ЯМБОЛ СОЛАР ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: междинен доклад за дейността-3, комплект финансови отчети-3, информация приложение 9-3, декларация-3.

1 2 3 4 5 32