Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Алфа Енерджи Ка ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: GFO -Alfa Enerdy Ka -30.06.2017, Prilovenie 9KFN -AE-Ka -06.2017, Prilovenia GFO 06.2017-AE-Ka, Inforn. Reglament ES 596-2014 AE-Ka 06.2017, Deklaracia -100O al.4t 3a -AE-Ka-06.2017, Dopalnitelna fnformacia KFN -AE-Ka -06.2017,Dolnad za deinosta AE-Ka -06.2017, Deklaracia -100O al.4t 3b -AE-Ka-06.2017, Formi KFN -06.2017.

Финансов отчет на Енерджи – Кърджали АД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: EKVutrInfo, EKOpovestqvaniq, EKInfoPril9, EKFOMSS, EKFOKFN, EKDopulnInfo, EKDokladZaDejnostta, EKDekl100b, EKDekl100a.

Финансов отчет на Хаос Инвест ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: HaosVutrInfo, HaosOpovestqvaniqHaosInfoPril9HaosFOMSSHaosFOKFNHaosDopulnInfoHaosDekl100bHaosDekl100aHaosDokladZaDejnostta.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: OtchetBCI_10_30.06.2017.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 9 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: OtchetBCI_9_30.06.2017.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 8 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: OtchetBCI_8_30.06.2017.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 2 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06 2017 г. на следния линк: OtchetBCI_2_30.06.2017.

Финансов отчет на БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: OtchetBCI_1_30.06.2017.

Финансов отчет на Алфа Енерджи МТ ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: AEMT1, AEMT2AEMT3AEMT4AEMT5AEMT6AEMT7AEMT8AEMT9.

Финансов отчет на Алфа Енерджи ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: AE1, AE2, AE3AE4AE5AE6AE7AE8AE9.

1 2 3 4 5 33