Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Евро Бетон ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ев__о Бетон ЕОО__.

Финансов отчет на Еко-строй инженеринг ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ек__-Строй Инже__еринг ЕООД.

Финансов отчет на Диана Хънт ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ди__на Хънт ЕОО__ (3).

Финансов отчет на МЕЛКОМ ЕНЕРДЖИ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: Мелком Енерджи ООД – ФО 2016, Forma 1Melkom Energy 30.06.2017.

Финансов отчет на ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД – ФО 2016, отчет Фотовол-1-во полугод 2017.

Финансов отчет на ЗАРА ЛИЗИНГ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: ЗАРА ЛИЗИНГ ООД – ФО 2016, Отчет Зара 1-во полугодие 2017 _.

Финансов отчет на СД Д. Йорданов – О. Илиев ЕЗОКС

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: CCF02082017_0003.

Финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД

Във връзка със задълженията на търговските дружества да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на дружеството за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния  линк: отчет_30_06_17.

Финансов отчет на Политрафик ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: Polytraffic 1, Polytraffic.

Финансов отчет на Куминяно Фрут ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: Документи.

1 2 3 4 33