Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Нимекс 2004 М ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2017 г. на следния линк:Отчети Нимекс 31,12,2017.

Финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД

Представяме отчета на фирмата за приходите и разходите, собствения капитал и паричните потоци  към 31.12.2017, в съответствие с Националните счетоводни стандарти: Одиторски доклад, Заверен от рег одитор ГФО_2017GDD_2017Пояснителни приложения към ГФОдекларация по чл 100 нОдиторски доклад.

Финансов отчет на Вал Солар ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.09.2017 г. на следните линкове:ПОЯСН (3)ПРИЛОЖЕН 9 (2),Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .1.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .5.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .N.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 2.. (1)Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 3.. (1)Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 4.

Финансов отчет на Улер 2009 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ул__р 2009 ЕООД.

Финансов отчет на Риал Стейтс ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ри__л Стейтс ЕО__Д.

Финансов отчет на Евро Бетон ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ев__о Бетон ЕОО__.

Финансов отчет на Еко-строй инженеринг ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ек__-Строй Инже__еринг ЕООД.

Финансов отчет на Диана Хънт ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ди__на Хънт ЕОО__ (3).

Финансов отчет на МЕЛКОМ ЕНЕРДЖИ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: Мелком Енерджи ООД – ФО 2016, Forma 1Melkom Energy 30.06.2017.

Финансов отчет на ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме годишния отчет за 2016 г. и отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД – ФО 2016, отчет Фотовол-1-во полугод 2017.

1 2 3 4 33