Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на В2М ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2017 г. на следните линкове:SKM_C335118033009490SKM_C335118033009480.

Финансов отчет на Куминяно Фрут ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2017 г. на следния линк :ГФО_2017 Куминяно Фрут ООД.

Финансов отчет на Венто Еко Енерджи ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2017 г. на следния линк:Vento Eco Energy_otchet_2017Vento Eco Energy_Doklad_2017.

Финансов отчет на Нимекс 2004 М ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2017 г. на следния линк:Отчети Нимекс 31,12,2017.

Финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД

Представяме отчета на фирмата за приходите и разходите, собствения капитал и паричните потоци  към 31.12.2017, в съответствие с Националните счетоводни стандарти: Одиторски доклад, Заверен от рег одитор ГФО_2017GDD_2017Пояснителни приложения към ГФОдекларация по чл 100 нОдиторски доклад.

Финансов отчет на Вал Солар ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.09.2017 г. на следните линкове:ПОЯСН (3)ПРИЛОЖЕН 9 (2),Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .1.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .5.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .N.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 2.. (1)Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 3.. (1)Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 4.

Финансов отчет на Улер 2009 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ул__р 2009 ЕООД.

Финансов отчет на Риал Стейтс ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ри__л Стейтс ЕО__Д.

Финансов отчет на Евро Бетон ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ев__о Бетон ЕОО__.

Финансов отчет на Еко-строй инженеринг ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: отчет второ тримес. Ек__-Строй Инже__еринг ЕООД.

1 2 3 4 34