Архив: Финансови отчети

Финансов отчет на Хидроенергострой ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: декларации и поянителни бележки, финансови отчети ХЕС -второ тримесечие.

Финансов отчет на Хидроенерджи – БГ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: декларация, прил. 9 , доклад за дейността, финансови отчети.

Финансов отчет на ТОПСОЛ АД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: KFN Topsol Q2 2017 signed.

Финансов отчет на Венто Еко Енерджи ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следния линк: Vento Eco Energy.

Финансов отчет на Фотоинвест Груп ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: otchet za dohodite, OPPkapital,Balans.

Финансов отчет на Вал Солар ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.06.2017 г. на следните линкове: ПРИЛОЖЕН 9,ПОЯСН,6 Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. ..,5 Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. ..,4 Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. ..,3 Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. ..,2 Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. ..,1 Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. ...

Финансов отчет на ЕНЕРДЖИ ГРУП – БГ 2009 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 31.03.2017 г. на следния линк: Energy grup BG 2009 (2)

Финансов отчет на Солар Инвест Трейдинг ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 31.03.2017 г. на следния линк: Solar invest trading EOOD_01.-03.2017 (1).

Финансов отчет на ГЛЮК АУФ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 31.03.2017 г. на следния линк: Глюк ауф ООД_01.- 03.2017.

Финансов отчет на ФИНИКАЛ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 31.03.2017 г. на следния линк: Finikal ООD_01.- 03.2017.

1 2 3 26