5 ноември: Ден за размисъл


5 ноември е определен за Ден за размисъл преди провеждането на изборите за президент и вицепрезидент.

По избирателни списъци право да гласуват имат 6 834 278 избиратели. За националния референдум в избирателните списъци са 6 832 288 гласоподаватели.

Преди да гласуват, избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент и отделно за референдума, в зависимост от своето намерение.

За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта – само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

Право да гласуват в президентските избори имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум, като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.

Cross.bg

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.