Финансов отчет на Вал Солар ЕООД


Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета на фирмата за приходите и разходите към 30.09.2017 г. на следните линкове:ПОЯСН (3)ПРИЛОЖЕН 9 (2),Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .1.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .5.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .N.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 2.. (1)Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 3.. (1)Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 4.

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.