Стартира проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“


picmonkey-collage-logo-18941-220x141

BG05M9OP001-1.002

„АКТИВНИ”

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

 

В община Лозница се реализира проект BG05M9OP001-1.002-0114 „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“ по схема Активни на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се изпълнява от Общината в партньорство с ЦПО към „Бейском“ ООД и СНЦ „Зорница“. Стойността му е 213 604.72 лв., а продължителността – 14 месеца.
Основната цел е активиране и интегриране на пазара на труда на младежи от 15 до 29-годишна възраст от община Лозница, които не са в образование или обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани като безработни лица в ДБТ. Специфични цели са: идентифициране на минимум 28 неактивни и обезкуражени младежи; мотивиране на минимум 28 представители на целевата група за активно поведение на пазара на труда, последващи дейности с посочената целева група, водещи до включване в продължителна и устойчива заетост, обучение или връщане в образователната система; улесняването на достъпа до заетост на младежите с неуспешна трудова реализация; възможност за получаване на професионални умения с включване в обучение за придобиване на професионална квалификация на минимум 26 младежи по специалност „Озеленяване и цветарство“ или  „ Основни и довършителни работи“; връщане в образователната система или регистрация в ДБТ на част от младежите, идентифицирани и включени в целевата група; осигуряване на 6 месечна заетост по придобитите специалности от Община Лозница; формиране на трайни трудови навици, професионални умения, натрупан опит, мотивация и увереност в собствените сили от включените в проекта младежи, което ще им даде възможност за успешна бъдеща реализация на пазара на труда; установяване на трайно партньорство между участниците в проекта – кандидат, партньори, целева група, медии, образователни институции, Бюро по труда, което ще се използва и в бъдещи проекти и инициативи.
Дейностите по проекта са: организация и управление, идентифициране на икономически неактивни младежи и активиране за включването им на пазара на труда, мотивационно обучение на обезкуражени и неактивни младежи на възраст до 29 години от община Лозница,  обучение за придобиване на професионална квалификация, наемане на 26 лица от целевата група на работа в общината, информиране и публичност.
Желаещите и отговарящи на критериите млади хора, могат да се включат в проекта.

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.