Стартира проектът „Достойно място за всеки“


Стартира изпълнението на обучителните дейности по Проект „Достойно място за всеки“. Той се изпълнява с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пестранство 2009–2014 г. от СНЦ „Зорница“ в партньорство с ЖНРО „Кармен“.
В групата са включени ромски семейства – майка с дъщеря на 10-14 г. и доброволци. Семинарите са по темите: „Същност, принципи и формите на доброволчество и правата на европейските граждани“, „Запознаване с институциите в България“, „Защо е важно образованието и каква перспектива ми дава то“, „Ранните бракове и раждаемост в детска възраст – традиции,които да останат в миналото“ и „Здравна профилактика, хигиена и ваксинация“.
С ромските жени и девойки ще се проведат и практически занятия в 3 модула за подобряване уменията им, повишаване самооценката и придобиване на нови поведенчески навици. Целта на дейността е участниците в целевата група – майките и техните дъщери на възраст 10-14 години, да повишат мотивацията, културата, самочувствието и самооценката си на базата на придобити нови знания и практически умения по теми, групирани в 3 модула от по 12 часа всеки:
Модул 1: „Майката-как правилно да възпитавам децата си“;
Модул 2: „Работещата жена – поведение и визия“;
Модул: 3 „Домакинята – от планиране на семеен бюджет до създаване на уюта вкъщи“.
С преминаването на тези модули участниците ще усвоят необходимите знания и навици, качества за различните роли, които да позволят на ромските девойки и жени да заемат без притеснение и с гордост мястото си в семейството и обществото.

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.