Приключи проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“


Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

В община Лозница се реализира Проект BG05M9OP001-1.002-0114 по схема „Активни” на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се изпълява от Общината в партньорство с ЦПО към „Бейском“ ООД и Сдружение „Зорница“. Стойността му е 213 604.72 лв., а продължителността – 13 месеца, от 04.04.2016 до 04.05.2017 година.
Главна цел е активиране и интегриране на пазара на труда на младежи от 15 до 29 г. възраст от Община Лозница, които не са в образование, обучение, не са в заетост при работодател и не са регистрирани като безработни в ДБТ.Специфичните цели са: идентифициране на неактивни и обезкуражени младежи; мотивиране за активно поведение на пазара на труда, последващи дейности с посочената целева група, водещи до включване в продължителна и устойчива заетост, обучение или връщане в образователната система; улесняването на достъпа до заетост на младежите с неуспешна трудова реализация; възможност за получаване на професионални умения; връщане в образователната система, самонаемане или регистрация в ДБТ; осигуряване на заетост по придобитите специалности; формиране на трайни трудови навици, професионални умения, мотивация и увереност в собствените сили, което ще им даде възможност за успешна бъдеща реализация на пазара на труда; установяване на партньорство между кандидат, партньори, медии, Бюро по труда, което ще се използва и в бъдещи проекти и инициативи.Оперативни дейности по проекта:

Идентифициране на икономически неактивни младежи и активиране за включването им на пазара на труда.
Консултанти на ЦПО към „Бейском” ООД обходиха населените места, откриха, информираха и мотивираха за участие 32 младежи, отговарящи на зададените критерии.

Мотивационно обучение за активно включване на пазара на труда на идентифицираните младежи.
Експерти на СНЦ „Зорница” проведоха обучение на 28 младежи по специална програма, подготвяща ги за успешното им канадидатстване за работа и включването им на трудовия пазар.

Наемане на 26 лица на работа в Община Лозница
26 младежи бяха наети на работа като „Озеленители” и „Поддръжка сгради” за период от 6 месеца, в кметствата по местоживеенето им.

Обучение за придобиване на професионална квалификация в ЦПО към „Бейском”ООД.
Младежите преминаха курс, според желанията им по специалности „Озеленяване и цветарство” и „Основни и довършителни работи”

Един от участниците по проекта разкри своя фирма, а двама постъпиха на работа при други работодатели.
След приключване на проекта, участниците, на база придобита квалификация, трудов опит и умения, ще могат да се реализират пълноценно на трудовия пазар.

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.