Обсъдиха проекта на Общия устройствен план на Община Разград и Доклада за неговата екологична оценка


Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри днес общественото обсъждане за Общия устройствен план на Община Разград и Доклада за неговата екологична оценка в присъствието на представители на институции, ведомства, граждани и медии и припомни, че в изпълнение на изискванията всички общини трябва да имат такива планове. Разградският Общински съвет е приел решение за изработване на такъв план през април 2013 г.

В Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. град Разград е определен като един от средните градове – центрове с регионално значение, за които действията трябва да се насочат към стимулиране на ускореното развитие и които ще изиграят ролята на двигатели на регионалното развитие, ще окажат благотворно влияние на околната изостанала селска територия и по този начин ще компенсират отсъствието на други градове върху територията на общината, каза днес кметът.

Главният архитект на Разград Петър Сергев обясни, че пред община с общ устройствен план се разкриват възможности за инвестиционно планиране. В плана ще намерят място постановките за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в ЕС.

Общият устройствен план на Община Разград осигурява урбанистична основа за постигане на динамична, конкурентноспособна икономика в отговор на Общинския план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. и за следващия планов период, възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси.

/e-Razgrad/

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.