Над 4300 лв. са взимали някои директори на дирекции в администрацията през миналата година


Общо 128 905 човека работят в централната и местните власти, комисии, агенции и други структури на администрацията. Това сочи докладът за състоянието на администрацията за миналата година, приет от правителството и публикуван на правителствения интернет сайт. Документът сочи, че не са заети всички щатни места, които са утвърдени с правилниците на звената, запълнени са 92.3% от общата щатна численост.

В централната администрация броят на заетите е 95 904 (91.8% от общата щатна численост). В териториалната администрация през 2017 г. са заети 33 001 души.

Наетите жени са малко повече от мъжете – 52.4% от всички заети в структурите на централно ниво.

Броят на висшистите е 76 744 от близо 130 хил. души.

Докладът обработва данните, които администрациите подават към централния регистър. За заплащането на служителите отчетите се подават към европейския регистър Евростат, а данните са от юли миналата година. Данните сочат, че за служителите от централната администрация в България се наблюдава ръст от 2.5 % на нетните възнаграждения към 1 юли 2017 г. спрямо 1 юли 2016 г. Това увеличение е резултат основно от промяната на минималната работна заплата през периода и текучеството в администрацията, което води до ново и различно определяне на индивидуални основни месечни заплати на новоназначени, повишени в длъжност и т.н.

Таблиците с данни за заплащането в зависимост от длъжността показва сериозни разлики в заплатите за един и същ вид дейност и един и същ ранг в зависимост от това в коя администрация е нает служителят – централната, в държавни комисии и агенции или в териториални и местни структури. Посочените суми са за основната заплата.

Така например минималната заплата на главен секретар е 1200 лв., а максималната е достигнала 4000 лв. Главните директори получават между 1275 лв. и 3375 лв. Заплатата за ръководител на вътрешен одит варира между 888 лв. и 3100 лв. Някои ръководители на инспекторат са получавали 1281 лв., но на други заплатата е достигнала 3700 лв.

Директорите на дирекция са получавали между 882 лв. и 4320 лв., началник отдел – между 660 лв. и 3200 лв., държавни експерти – между 714 лв. и 3050 лв.

За главен експерт се е плащало между 529 лв. и 2900 лв., за юридическите консултанти – между 630 лв. и 2750 лв. Някои финансови контрольори са получавали 460 лв., но на други заплатата е достигала 2748 лв.

Докладът показва, че всъщност ниското заплащане обхваща сравнително малка част от заетите близо 130 хил. души – по отчетни данни, подадени от администрациите и включени в база данни на годишния отчет, към края на миналата година, 7278 служители по служебно и по трудово правоотношение от 375 административни структури получават основна месечна заплата в размер до 550 лв.

За миналата година са били наложени общо 2063 дисциплинарни наказания за извършени нарушения. Уволнени дисциплинарно са 173 души, което е 8.4% от всички наложени дисциплинарни наказания.

Dnevnik.bg

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.