Зам.-министър д-р Султанка Петрова ще дискутира в Разград демографските проблеми на областта


Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова ще участва в среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми, която ще се проведе в Разград днес, съобщават от пресцентъра на областната администрация.

Събитието е част от инициираната от Министерството на труда и социалната политика поредица от работни срещи-дискусии в региони в страната, чиято цел е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да се чуят проблемите на място, както и да се генерират конкретни идеи за повишаване жизненото равнище на населението, за мерки за насърчаване на социалното предприемачество и за преодоляване на демографската криза. Предложенията, инициативите и препоръките от срещата ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия”, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.) да се получат видими резултати по отношение на преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.

В дискусията ще участват още доц. д-р Георги Бърдаров – зам.-декан по учебните въпроси на Геолого-географския факултет на Софийския университет и съветник по демографските въпроси в МТСП, д-р Теменужка Златанова и д-р Теодора Тодорова от МТСП.

Поканени са редица заинтересовани страни: представители на местната власт, териториални структури на централната изпълнителна власт, работодателски и синдикални организации и неправителствения сектор от област Разград. Целта е да се осигури възможност да бъдат споделени виждания и идеи, за да се откроят силните и слабите страни и да се конкретизират насоките за действие от страна на МТСП за повишаване на жизненото равнище на хората в област Разград.

Срещата започва в 15,00 ч. днес в зала 712 на Областна администрация-Разград.

/e-Razgrad/

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.