Гражданският сектор: Вече има резултати при обхващането и задържането на децата от малцинствата в училище


Вече са налице резултати от неколкомесечната съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата в образователната система и това е сред правилните стъпки от страна на държавната и местните власти по отношение на интеграцията на малцинствата. Около този извод се обединиха участниците в заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
По време на форума няколко национални неправителствени организации отправиха полезни препоръки към планирането, изпълнението и мониторинга на общинските планове за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

В дискусиите участва и ръководителят на правния екип на Фондация „Програма „Достъп до информация“ Александър Кашъмов, който характеризира ролята на областните администрации като координираща между централната власт и общините по отношение на изпълнение на националните приоритети и разходването на държавните финанси, а в случая за реализация на дейности по интеграционните политики.
Кашъмов представи резултати от проведен мониторинг на публичните разходи за изпълнение на общинските планове за интеграция в страната. Данните от него сочат, че сред институциите най-висок е процентът на публикувани на интернет страниците стратегии при Областните администрации – 68%, планове за реализация на стратегиите са публикувани при 14% от областните управи, а отчети за изпълнение на плановете – също при 14%. За седем общини е направен по-обстоен анализ за реализацията на стратегиите, сред тях и община Исперих, където след искане по Закона за достъп до информация предоставили данни за дейностите и публикуваните документи.
Диян Данков от Сдружение „Асоциация Интегро” направи презентация на основните принципи на бюджетен процес, отворен за обществено ангажиране и гражданско участие. Тази информация заедно с презентацията на Кадрин Хасанов от Сдружение „Асоциация Интегро” за кратки насоки в процеса на отворено финансово планиране ще бъдат предоставени на общинските администрации, за да подпомогнат тяхната дейност в тази сфера.
В заседанието участваха и представители на още три неправителствени организации: Николай Николов от сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“-Варна, Емил Коен от онлайн платформа „Маргиналия“ и Сема Рашкова от сдружение „Народно читалище Рома – Вазово 2007“.
Представителите на гражданския сектор също подкрепиха препоръките, отправени в презентациите. Те са свързани с включване на ромите в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на плановете за интеграция; подобряване разбирането на причините за проблемите на ромските общности и насочване на адекватни мерки за разрешаването им; изработване на точна оценка на наличните и необходими ресурси и планиране на конкретни източници на финансиране; разработване на система от индикатори, адекватни за съответната община и общност, предприемане на мерки за включване на политиката за интеграция в цялостната политика на общината и плановете за интеграция да станат част от общинските планове за развитие.
В началото на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Разград бе актуализиран неговият състав, като бе включен в Съвета новият началник на РУО Ангел Петков.
/e-Razgrad/

Коментари

АЗ

дата: вторник, 14 ноември 2017 / 18:20
Интегрирайте ги, интегрирайте - те седят и ви гледат сеира. Докога ще ни занимавате с тях? Или има още пари да прибирате покрай тях?

Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.